Ikona portletu Databáze brownfields ve Zlínském kraji

Lokality typu brownfields disponují potenciálem stát se atraktivní lokalitou či dominantou vzhledem ke své poloze v blízkosti center měst a díky napojení na hlavní komunikační tepny. Jejich regenerací a znovuvyužitím k odpovídajícím činnostem podporující rozvoj kraje dochází nejen k uvedenému znovuvyužití opuštěných lokalit, ale také k významnému snížení tlaku na zábor „greenfields", tedy jak zemědělské půdy, tak i dalších pozemků a tím také ke snižování negativních dopadů na krajinu a jiné funkce území. které ztratily svou funkci a využití,

S lokalitami brownfields Zlínský kraj aktivně pracuje a především řídínaplňování priorit a opatření vyplývajících ze zpracované Strategie:
  • poradenský, metodický a asistenční servis na odboru strategického rozvoje kraje, který je určen nejen pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje a vlastníky brownfields, ale také pro zájemce o řešení problematiky brownfields
  • podpora předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields formou podprogramu v souladu s pravidly pro poskytování podpory z rozpočtu Zlínského kraje z důvodu maximálního urychlení přípravy a realizace projektů zaměřených na regeneraci brownfields ve ZK. Jedná se o účelové investiční dotace na vypracování předprojektové dokumentace projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji.
Stránky: 1  2  3  

Ikona portletu Databáze brownfields ve Zlínském kraji

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 29. 6.2012): "Brownfields ve Zlínském kraji mají novou webovou aplikaci"

Ve spolupráci s oddělením informatiky Odboru Kanceláře ředitele byla v červnu 2012 vytvořena nová webová mapová aplikace „Brownfields ve Zlínském kraji“ využívající mapové služby ArcGIS serveru.

Brownfields ve Zlínském kraji jsou zveřejněny na portálu investičních příležitostí Czech Property Market

Zlínský kraj využil k propagaci svých zmapovaných brownfields s velikostí nad půl hektaru další dostupný komunikační nástroj ve vztahu k potenciálním investorům i veřejnosti. Jedná se o portál investičních příležitostí Czech Property Market (www.eCPM.cz) společnosti Avízo a.s., který je na českém internetu zcela unikátním projektem.

Spuštění on-line mapy a databáze lokalit brownfields ve Zlínském kraji

Ve spolupráci s oddělením informatiky Krajského úřadu Zlínského kraje byla v listopadu 2009 spuštěna on-line mapa a funkční databáze všech identifikovaných a zmapovaných lokalit brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad 0,5 ha.

Databáze brownfields ve Zlínském kraji

Zlínský kraj připravil v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" ve spolupráci s oddělením informatiky on-line mapu a databázi všech identifikovaných a vyhodnocených lokalit brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad půl hektaru. Databáze je určena jak pro vlastníky lokalit brownfields, tak i pro potenciální investory a zájemce o tyto lokality. Záměrem Zlínského kraje je minimalizovat počet brownfields ve Zlínském kraji a pomoci jejich...