Ikona portletu Databáze brownfields ve Zlínském kraji

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji byla zpracovávána v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013 - I. etapa", spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Koncepce byla dokončena v červenci 2009 a navazuje na nadřazené strategické dokumenty Zlínského kraje, především na Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK) a Strategii rozvoje Zlínského kraje v období 2009 - 2020. Strategie je určena obcím a dalším orgánům veřejné správy, vlastníkům pozemků, investorům, aktérům z řad odborníků a podnikatelů.
Ve spolupráci se starosty měst a obcí Zlínského kraje byly v rámci analytické části Strategie:
  • zmapovány všechny lokality brownfields v kraji nad 0,5 ha
  • vytvořena databáze všech lokalit brownfields v kraji
  • zpracován přehledný stručný informační materiál ke každé ze zmapovaných lokalit
  • na základě výběrových kritérií vybráno 36 lokalit, které byly dále rozpracovány do projektových záměrů
V rámci návrhové části Strategie byla definována vize, priority, opatření a aktivity, kterými kraj aktivně přispěje k revitalizaci těchto lokalit, včetně identifikace možných zdrojů financování revitalizace brownfields z evropských i národních zdrojů.
 
Záměry Zlínského kraje v oblasti „brownfields"
  • Revitalizace starých nevyužívaných popř. málo využívaných kapacit, po průmyslové, resp. zemědělské činnosti
  • Zvýšení povědomí o problematice regenerace brownfields
  • Zapojení municipalit do otázky řešení regenerace brownfields
  • Zvýšení zájmu investorů o znovuvyužití brownfields
  • Vytvoření uceleného přehledu o investičních příležitostech
Stránky: 1  2  3  

Ikona portletu Databáze brownfields ve Zlínském kraji

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 29. 6.2012): "Brownfields ve Zlínském kraji mají novou webovou aplikaci"

Ve spolupráci s oddělením informatiky Odboru Kanceláře ředitele byla v červnu 2012 vytvořena nová webová mapová aplikace „Brownfields ve Zlínském kraji“ využívající mapové služby ArcGIS serveru.

Brownfields ve Zlínském kraji jsou zveřejněny na portálu investičních příležitostí Czech Property Market

Zlínský kraj využil k propagaci svých zmapovaných brownfields s velikostí nad půl hektaru další dostupný komunikační nástroj ve vztahu k potenciálním investorům i veřejnosti. Jedná se o portál investičních příležitostí Czech Property Market (www.eCPM.cz) společnosti Avízo a.s., který je na českém internetu zcela unikátním projektem.

Spuštění on-line mapy a databáze lokalit brownfields ve Zlínském kraji

Ve spolupráci s oddělením informatiky Krajského úřadu Zlínského kraje byla v listopadu 2009 spuštěna on-line mapa a funkční databáze všech identifikovaných a zmapovaných lokalit brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad 0,5 ha.

Databáze brownfields ve Zlínském kraji

Zlínský kraj připravil v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" ve spolupráci s oddělením informatiky on-line mapu a databázi všech identifikovaných a vyhodnocených lokalit brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad půl hektaru. Databáze je určena jak pro vlastníky lokalit brownfields, tak i pro potenciální investory a zájemce o tyto lokality. Záměrem Zlínského kraje je minimalizovat počet brownfields ve Zlínském kraji a pomoci jejich...