Ikona portletu Semináře, workshopy k problematice brownfields ve Zlínském kraji

V této sekci naleznete základní informace o uskutečněných vzdělávacích akcích (semináře, workshopy, konference...) k problematice brownfields ve Zlínském kraji, které jsou určeny jak pro zástupce veřejného a odnikatelského sektoru, tak pro vlastníky brownfields, potenciální investory, zájemce o problematiku brownfields, odbornou veřejnost a další zainteresované subjekty.

V rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" nebyly doposud realizovány žádné vzdělávací akce k problematixce brownfields ve Zlínském kraji.
Stránky: 1  2  

Ikona portletu Zrealizované semináře, workshopy k problematice brownfields ve Zlínském kraji

Workshop "Aktuální možnosti financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji" (Zlín, 8. 2. 2012)

Zlínský kraj uspořádal ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest pracovní workshop k aktuálním možnostem financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji, který se uskutečnil dne 8. února 2012 v sídle Zlínského kraje. Akce se zúčastnilo celkem 28 zástupců z řad veřejného i podnikatelského sektoru. Workshop byl realizován v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 II.etapa“ spolufinancovaného z prostředků Regionálního...

Semináře, workshopy k problematice brownfields ve Zlínském kraji

V této sekci naleznete základní informace o uskutečněných vzdělávacích akcích (semináře, workshopy, konference...) k problematice brownfields ve Zlínském kraji, které jsou určeny jak pro zástupce veřejného a odnikatelského sektoru, tak pro vlastníky brownfields, potenciální investory, zájemce o problematiku brownfields, odbornou veřejnost a další zainteresované subjekty.

Workshop "Aktuální možnosti financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji" (Zlín, 8. 2. 2012)

Zlínský kraj uspořádal ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest pracovní workshop k aktuálním možnostem financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji, který se uskutečnil dne 8. února 2012 v sídle Zlínského kraje. Workshop byl primárně zaměřen na zvýšení informovanosti a povědomí o vyhlášených výzvách k podpoře regenerace brownfields. Vzhledem k tomu, že byl workshop realizován v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje...

Seminář "Brownfields ve Zlínském kraji" (Zlín, 29. 9. 2011)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje uspořádal dne 29. září 2011 pod záštitou statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše odborný seminář na téma "Brownfields ve Zlínském kraji", který byl určen zejména pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky brownfields ve Zlínském kraji a v neposlední řadě také pro odbornou veřejnost, zájemce o problematiku brownfields a další zainteresované subjekty. Cílem semináře bylo nejen zvýšení povědomí o problematice...