Ikona portletu I. etapa: Archív akcí

Zpět na celou stránku
« Zpět

Dvoudenní seminář: „Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů (CBA) a Finanční a ekonomická analýza (FEA)“ (5. a 6. 5. 2010, Zlín)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje připravil ve dnech 5. a 6. května 2010 pro zástupce veřejného sektoru dvoudenní seminář na téma: "Studie proveditelnosti, CBA (analýza nákladů a přínosů) a FEA (finanční a ekonomická analýza). Problematika studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů a finanční a ekonomické analýzy jsou jednou ze zásadních oblastí při přípravě projektů (studie proveditelnosti je součástí projektové žádosti BENEFIT7). Z důvodu toho, že je školení realizováno jako jedna z aktivit projektu financovaného z ROP Střední Morava, bylo pro všechny účastníky ZDARMA.

Dvoudenního semináře, který probíhal ve dnech 5. a 6. května 2010 v hotelu Garni ve Zlíně, se zúčastnilo celkem 33 osob, a topřevážně z veřejného sektoru.  Lektorem byl Ing. Tomáš KANTOR ze společnosti 4Euro Partners s.r.o. Z důvodu toho, že byl seminář realizován jako jedna z aktivit projektu financovaného z ROP Střední Morava, byl pro všechny účastníky ZDARMA.


První den byl zaměřen na problematiku Studie proveditelnosti - všichni účastníci semináře byli seznámeni s analýzou trhu, odhadem poptávky, marketingovou strategií a marketingovým mixem, managementem projektu a řízením lidských zdrojů, finančním plánem a analýzou projektu, včetně hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu, analýzou citlivosti a řízením rizik.
V rámci druhého dne byla probírána problematika CBA a FEA - popis metodiky hodnocení projektů, definice zvažovaných alternativ a přímých a nepřímých nákladů a užitků, základní předpoklady při ohodnocování užitků a nákladů, výsledky finančních a ekonomické analýzy a vyhodnocení rizik a užitků. Součástí semináře byla i ukázka praktických příkladů.

Seminář Studie proveditelnosti Seminář Studie proveditelnosti

Seminář Studie proveditelnosti Seminář Studie proveditelnosti

Seminář Studie proveditelnosti Seminář Studie proveditelnsoti


Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.