Ikona portletu I. etapa: Archív akcí

Zpět na celou stránku
« Zpět

Školení: „Řízení a administrace projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava“ (1. blok - 3. 11 a 10.11 2009, 2. blok - 19. 11. 2009 a 24. 11. 2009)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje připravil v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 I.etapa" 2 dvoudenní bloky školení na téma: "Řízení a administrace projektů v rámci ROP Střední Morava" ve vazbě na změny a nový model administrace projektů v rámci ROP Střední Morava, který vzešel z optimalizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Hlavním cílem školení bylo připravit potenciální žadatele a příjemce z ROP Střední Morava na řízení projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava, zajistit jejich informovanost v návaznosti na optimalizaci modelu ROP Střední Morava a zvýšit tak absorpční kapacitu Zlínského kraje a usnadnit tak žadatelům cestu k dotaci a zefektivnit pomoc při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, a to z Regionálního operačního programu Střední Morava.

 
 
 
 
Důvodem pro realizaci školení na téma: "Řízení a administrace projektů v rámci ROP Střední Morava" byly především zásadní změny v administraci projektových žádostí v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, které jsou vyvrcholením procesu administrace, a také skutečnost, že peníze alokované v tomto programu jsou již z 50% zazávazkovány a je zde tedy jedna z posledních možností zbylou částku efektivně využít.
 
 
 

Školení se uskutečnilo ve dvou dvoudenních termínech (1. blok školení v termínu 3. listopadu a 10. listopadu 2009 a 2. blok školení v termínech 19. listopadu a 24. listopadu 2009).
Školení se zúčastnilo celkem 49 osob (z toho 24 osob v prvním bloce a 25 osob v bloce druhém) z řad potenciálních žadatelů, tak i příjemců z ROP Střední Morava (zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje, Centrály cestovního ruchu Východní Moravy i zástupci měst a obcí Zlínského kraje). Z důvodu toho, že bylo školení organizováno jako jedna z aktivit projektu financovaného z ROP Střední Morava bylo pro všechny účastníky ZDARMA. Součástí školení byly také praktické úkoly a příklady, které účastníci školení řešili. Dodavatelem školení byla společnost EURION s.r.o.

Po absolvování tohoto kurzu jsou účastníci schopni:
 • identifikovat dokumenty klíčové pro úspěšné řízení Vašeho projektu,
 • znát hlavní kroky přípravy projektové žádosti
 • definovat požadavky kladené na příjemce dotace Smlouvou o poskytnutí dotace,
 • aplikovat doporučené postupy k řízení projektového týmu,
 • zpracovat monitorovací hlášení / zprávy,
 • znát principy řízení finančních toků projektu a zpracování žádosti o platbu,
 • správně aplikovat pravidla pro publicitu projektu,
 • provádět změny v projektu,
 • procesně správně provést výběrové řízení na dodavatele zboží, služeb či stavebních prací Vašeho projektu,
 • orientovat se v postupech spojených se zahájením kontroly, jejím průběhem a ukončením, vč. nápravných opatření,
 • znát požadavky na účtování a archivaci dokladů,
 • procesně správně ukončit svůj projekt dle pravidel ROP Střední Morava,
 • dostát věcným a administrativním podmínkám udržitelnosti projektu.

 Školení Řízení a administrace projektů ROP SM - 2.blok_2 (19.11.2009 Školení Řízení a administrace projektů ROP SM - 2.blok_3 (19.11.2009 Školení Řízení a administrace projektů ROP SM - 2.blok_5 (19.11.2009

Školení Řízení a administrace projektů ROP SM - 2.blok_4 (19.11.2009Školení Řízení a administrace projektů ROP SM - 2.blok_6 (19.11.2009

 
 

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.