Ikona portletu I. etapa: Archív akcí

Zpět na celou stránku
« Zpět

Školení: "Strategické plánování krajů, měst a obcí" (8. 9 a 9. 9. 2009, Zlín)

Ve dnech 8. a 9. září 2009 proběhlo školení se zaměřením na strategické plánování obcí, měst a krajů. Hlavním cílem školení bylo seznámit účastníky školení se 2 rovinami strategického plánování:- strategické plánování jako obecný přístup k plánování rozvoje území, a - strategické plánování a jeho použití v programovacím procesu

Název akce: Strategické plánování obcí, měst a krajů
Termín konání akce:

1. termín: 8. září 2009
2. termín: 9. září 2009

Místo konání akce: Interhotel Moskva Zlín, salonek č. 303
Dodavatel školení:

BERMAN GROUP - služby ekonomického rozvoje, s.r.o.

Zaměření: cílovou skupinou tohoto školení byli zástupci veřejného sektoru Zlínského kraje (zástupci kraje, měst a obcí ZK)
Kapacita akce:         Celkem 100 osob, z toho:
 1. termín: 50 osob
 2. termín: 50 osob
Typ akce: školení
 Obsah:

 1. Strategické plánování jako obecný přístup k plánování rozvoje území:

význam a struktura procesu strategického plánování a jeho použití v oblasti politiky HSS, národní a evropská legislativa upravující programování a strategické plánování
strategické plánování jako nástroj rozvoje území a spolupráce různorodých aktérů veřejné a soukromé sféry a neziskového sektoru
• metody a techniky strategického plánování a jeho použití pro identifikaci a přípravu projektů, včetně projektů financovatelných z fondů EU
• ekonomický rozvoj území a strategické plánování – strategické volby, nástroje užívané v ČR a ve střední a východní Evropě
• fáze procesu strategického plánování
• organizace procesu strategického plánování a zapojení klíčových aktérů a veřejnosti do procesu strategického plánování
• zpracování analýz (vč. SWOT), výběr problémových okruhů, návrh strategií a cílů, zpracování akčních plánů a projektových listů – nositelé projektů a úkolů, zodpovědnosti, finanční zdroje, harmonogramy apod.
• řízení realizace strategického plánu, monitorování průběhu intervencí a hodnocení výsledků realizace
• rizika a obvyklé chyby při použití procesu strategického plánování v ČR

2. Strategické plánování a jeho použití v programovacím procesu:

• logika programovacích dokumentů a důsledky pro přípravu projektů
• návaznost intervencí programových dokumentů
• návrh priorit pro programy SF a opatření pro prováděcí dokumenty
• indikátory v procesu programování – návrhy a sledování indikátorů
• monitorování a evaluace programů SF – stručné seznámení

 

Školení strategické plánování_2 (9.9.2009 Školení strategické plánování_1 ( 9.9.2009 Školení strategické plánování_3 (9.9.2009 Školení strategické plánování_4 (9.9.2009

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.