Ikona portletu I. etapa: Archív akcí

Zpět na celou stránku
« Zpět

Školení: "Veřejná podpora" (3.12. 2009, Zlín)

Problematika veřejné podpory je velmi komplikovaná a velmi často ztěžuje přípravu projektů. Proto Zlínský kraj připravil pro potenciální žadatele a především příjemce finančních prostředků z ROP NUTS II SM školení se zaměřením právě na téma veřejné podpory. Hlavním cílem je připravit potenciální žadatele a příjemce z ROP Střední Morava na řízení projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava, zajistit jejich informovanost a zvýšit tak absorpční kapacitu Zlínského kraje a zefektivnit pomoc při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, a to z Regionálního operačního programu Střední Morava. Z důvodu toho, že je školení organizováno jako jedna z aktivit projektu financovaného z ROP Střední Morava, je pro všechny účastníky ZDARMA.

Školení se konalo dne 3. prosince 2009 v Interhotelu Moskva ve Zlíně a zúčastnilo se ho celkem 37 osob jak z veřejného, tak podnikatelského sektoru. Z důvodu toho, že bylo školení organizováno jako jedna z aktivit projektu financovaného z ROP Střední Morava bylo pro všechny účastníky ZDARMA. Lektorem školení byl JUDr. Michael KINCL. 

Účastníci školení byli obeznámeni s pojmem „veřejná podpora" v obecné rovině, ale také ve vztahu k projektům financovaných z ROP NUTS II SM a jejími nejčastějšími formami, s právy a povinnostmi příjemců a poskytovatelů veřejné podpory, včetně definice výjimek z obecné neslučitelnosti veřejné podpory a jejich rozboru a další. Součástí školení byla ukázka praktických příkladů veřejné podpory.


Školení Veřejná podpora_1 (3.12.2009 Školení Veřejná podpora_3 (3.12.2009

Školení Veřejná podpora_5 (3.12.2009 Školení Veřejná podpora_4 (3.12.2009


Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.