Ikona portletu II. etapa: Fotogalerie

V této sekci naleznete fotografie z akcí realizovaných v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, oblast podpory 4.2. podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Jedná se o fotografie ze školení, seminářů, workshopů, konferencí apod., které byly realizovány v rámci druhé etapy projektu absorpční kapacity Zlínského kraje.

Ikona portletu II. etapa: Fotogalerie

Workshop: "Programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací malých a středních podniků" (Zlín, 17. 5. 2011)

Zlínský kraj ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem s.r.o., Technologickým centrem AV ČR (TC AV ČR), Technologickou agenturou ČR (TA ČR), Asociací inovačního podnikání ČR (AIP ČR) připravili workshop poskytující informace o možnostech financování výzkumných a inovačních projektů. Vzhledem k tomu, že byl workshop realizován v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků ROP NUTS II SM, byla účast na něm...

Zlínský kraj na veletrhu Urbis Invest 2011 (Brno, 12. - 16. duben 2011)

Stejně jako v předchozích letech tak i v letošním roce se Zlínský kraj účastnil ve dnech 12. až 16. dubna 2011 mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Urbis Invest 2011, který se konal v areálu brněnského výstaviště souběžně s Mezinárodním veletrhem komunálních technologií a služeb Urbis Technologie a se Stavebním veletrhem Brno. Veletrh Urbis Invest představuje unikátní prezentaci vhodných ploch a objektů pro investory včetně rozvojových projektů...

Workshop: Financování výzkumných a inovačních projektů, Mezinárodní spolupráce (Zlín, budova Podnikatelského inovačního centra, 10. 11. 2010)

Zlínský kraj ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem s.r.o., Technologickým centrem AV ČR (TC AV ČR) a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) uspořádal dne 10. listopadu 2010 workshop se zaměřením na informace o možnostech financování výzkumných a inovačních projektů z fondů EU. Návštěvníci měli možnost získat informace o komunitárních programech 7. rámcového programu a rámcovém programu Konkurenceschopnost a inovace. Akce se zúčastnilo 17 zástupců firem a institucí. Zmíněný...

Školení: Studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů (Zlín, 11.10.2010)

Dne 11. října 2010 proběhlo v prostorách Krajského úřadu Zlínského kraje celodenní školení na téma: "Studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů", které bylo realizováno v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Školení se účastnilo 15 osob, dodavatelem byla společnost 4Euro Partners s.r.o. Školení bylo pro zájemce bezplatné.

Brownfields ve Zlínském kraji byly prezentovány na veletrhu Urbis Invest (Brno, 13. - 17. září 2010)

Zlínský kraj se účastnil ve dnech 13. až 17. září 2010 mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Urbis Invest 2010, který se konal letos souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem v Brně. Veletrh nabídl přehlídku vhodných ploch a objektů pro investory a rozvojových projektů pro podnikatele v jednotlivých regionech z ČR i z jiných států střední a východní Evropy. Na jednom místě se tak setkali zástupci krajů, obcí a státních organizací, čeští i...

Veřejné projednání Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji, vč. vyhodnocení vlivů Strategie na životní prostředí (11. 8. 2010, Zlín)

Dne 11. srpna 2010 byl Baťův mrakodrap místem veřejného projednání hejtmanstvím navržené koncepce Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji. Veřejného projednání se zúčastnilo celkem 19 osob z řad široké veřejnosti, státní a veřejné správy, akademické obce, podnikatelských subjektů a nevládních organizací. V úvodu seznámil statutární náměstek hejtmana všechny přítomné se záměry kraje v oblasti revitalizace brownfields. V rámci veřejného projednávání byl dále představen vlastní dokument...
Je zobrazeno 11 - 16 položek z celkového počtu 16.
Položek na stránku 10
  2