Ikona portletu II. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpět na celou stránku
« Zpět

Koncepce: "Strategie rozvoje cestovního ruchu území Bílých Karpat - Kopanic"

Vymezeným územím pro zpracování Strategie je katastrální území města Bojkovice a obcí Bystřice pod Lopeníkem, Březová, Hostětín, Komňa, Lopeník, Pitín, Starý Hrozenkov, Šanov, Rokytnice, Vápenice, Vyškovec a Žítková.
 

Základním předpokladem pro kvalitní zpracování jednotlivých částí koncepce je aktivní zapojení všech zainteresovaných subjektů v území, proto byla pro řízení zpracování Strategie ustavena 23 členná pracovní skupina složená ze zástupců Zlínského kraje jako objednatele Strategie, zástupců zpracovatele Strategie a relevantních partnerů v území (obcí ve vymezeném území, MAS Bojkovsko, CHKO Bílé Karpaty, Asociace strážců přírody ČR, ochrany přírody a krajiny a zástupců podnikatelského sektoru).

Role pracovní skupiny spočívala v aktivním přístupu při průběžném projednávání a připomínkování analytické i návrhové části Strategie:
  • na úvodním jednání pracovní skupiny, které se uskutečnilo v říjnu 2011, byl představen zpracovatel Strategie, postup prací, časový harmonogram zpracování Strategie a především byly specifikovány problémy vymezeného území
  • v prosinci 2011 schválila pracovní skupina na svém jednání analytickou část Strategie vč. základních tezí návrhové části Strategie
  • v lednu 2012 schválila pracovní skupina na svém závěrečném jednání návrhovou část Strategie dopracovanou v kontextu vzešlých připomínek

Stránky: 1  2  3  4  5  6  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.