Ikona portletu II. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpět na celou stránku
« Zpět

Koncepce: "Strategie rozvoje cestovního ruchu území Bílých Karpat - Kopanic"

Výstupem je zpracovaný koncepční dokument "Strategie rozvoje cestovního ruchu území Bílých Karpat - Kopanic".

Koncepce: "Strategie rozvoje cestovního ruchu území Bílých Karpat - Kopanic" - schéma

Závěry a doporučení:
Ze Strategie vyplynulo, že území disponuje potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu a návazných environmentálních aktivit a je třeba se zaměřit na rozvíjení nosných projektů SKI areálu na Mikulčině Vrchu a Centra Veronica Hostětín. V oblasti je také řada kulturních památek, míst z dávné historie, je zde rozsáhlá síť cyklostezek, naučných stezek, sportovních areálů. Atraktivity cestovního ruchu tak představují významnou část nabídky. Region by měl především směřovat k rozvoji cestovního ruchu a s ním spojených podnikatelských aktivit.
 
Zásadním doporučením vyplývajícím ze Strategie je využít v závěru nynějšího plánovacího období zůstatkové prostředky z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava pro rozvoj cestovního ruchu. Jedná se především o oblasti podpory veřejné infrastruktury a služeb a podnikatelské infrastruktury a služeb. Žadatelé z řad obcí by se měli zaměřit na využití krajských dotačních titulů, zejména Program obnovy venkova, pro vylepšení místních životních podmínek. Leaderem a nositelem rozvojových aktivit v území by měla být místní akční skupina MAS Bojkovsko o.s. coby hlavní koordinátor implementace Strategie a MAS Východní Slovácko o.s.. Zlínský kraj podpoří vznik poloviny pracovního úvazku projektového manažera, který se bude zabývat řízením rozvoje území Moravských Kopanic v souladu se závěry a doporučeními zpracované Strategie, a to do doby získání prostředků na realizaci Integrované startegie území v rámci Programu rozvoje venkova ČR (předpokládaný termín vyhlášení podzim 2012).


 
 

Stránky: 1  2  3  4  5  6  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.