Ikona portletu II. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpět na celou stránku
« Zpět

Koncepce: "Strategie rozvoje cestovního ruchu území Bílých Karpat - Kopanic"

Strategie rozvoje cestovního ruchu území Bílých Karpat - Kopanic byla zpracována v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osa 4 Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Zlínský kraj zadal v září 2011 zpracování "Strategie rozvoje cestovního ruchu území Bílých Karpat - Kopanic" (dále jen "Strategie") coby koncepčního dokumentu Zlínského kraje se zaměřením na zmapování současného stavu území Bílých Karpat – Kopanic, specifikaci problémů tohoto území a hledání možností jejich řešení vč. nastavení priorit rozvoje v kontextu využití dostupných finančních zdrojů na národní i evropské úrovni, a to primárně se zaměřením na cestovní ruch a udržitelný rozvoj. 

Záměrem Zlínského kraje je pomoci území Bílých Karpat - Kopanic řešit problémy, spojené s dlouhodobě vysokou mírou registrované nezaměstnanosti, nízkou úrovní vzdělanosti obyvatel, špatnou dopravní dostupností, nedostatkem pracovních příležitostí a existujícími limity ve vazbě na ochranu přírody a krajiny. Zpracovaný koncepční dokument nastaví směr pro budoucí rozvoj tohoto území především v oblasti cestovního ruchu.
 
Cílem zpracování Strategie je zmapování současného stavu území s návrhy řešení místních problémů, zejména ve vazbě na cestovní ruch, udržitelný rozvoj území, vzdělávání a osvětu. Impuls ke zpracování koncepce vzešel přímo z území, konkrétně ze strany podnikatelských subjektů, a to zejména v souvislosti se změnou vlastníka SKI areálu na Mikulčině Vrchu.

Zpracovatelem Strategie se stala na základě výběrového řízení společnost SVS consult s.r.o., IČ 26748304, Oblouková 202, 252 45 Ohrobec.

Stránky: 1  2  3  4  5  6  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.