Ikona portletu Agregátor obsahu

Zpět na celou stránku
« Zpět

Školení k veřejné podpoře ve dnech 6. a 7. května 2015

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje, připravil v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" dvě jednodenní školení na téma veřejné podpory se zaměřením na konkrétní příklady z praxe ve dnech 6. a 7. května 2015 ve Zlíně, ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. Školení je určeno pro zástupce veřejného a neziskového sektoru .

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLENÍ:

Název: VEŘEJNÁ PODPORA SE ZAMĚŘENÍM NA KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY Z PRAXE
Datum konání:

6. května 2015, 8:00 - 16:00 hodin
7. května 2015, 8:00 - 16:00 hodin

Místo konání: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, SÁL B
Zaměření: zástupci veřejného a neziskového sektoru, účast na školení je bezplatná
Typ: jednodenní školení
Rozsah: 8 hodinová dotace
Dodavatel: JUDr. Michael KINCL
Program:
 • Úvod do problematiky veřejné podpory a aktuální stav v kontextu novely zákona a souboru nových pravidel ve vazbě na projekty vytvářející příjmy
 • Přehled základních změn v kontextu novely zákona a souboru nových pravidel
 • Hmotné právo v oblasti veřejné podpor
 • Vymezení základních pojmů
 • Identifikace příjemců veřejné podpory
 • Výjimky z obecné neslučitelnosti veřejné podpory, individuální, skupinové (blokové) – jejich definice, rozbor
 • Opatření nezakládající veřejnou podporu se zaměřením na pravidlo de minimis
 • Systém pravidel pro oblast veřejné podpory
 • Možné oblasti veřejné podpory
 • Práva a povinnosti veřejných institucí jako poskytovatelů veřejné podpory
 • Veřejná podpora ve vazbě na projekty vytvářejících příjmy spolufinancované ze strukturálních fondů
 • Procesní právo v oblasti veřejné podpory
 • Druhy řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí
 • Obrana proti rozhodnutím Evropské komise
 • Praktické příklady v průběhu výkladu problematiky veřejné podpory

 

Školení je realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků ROP Střední Morava.

 

 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.