Ikona portletu Vzdělávací aktivity projektu

Vzdělávací aktivity byly realizovány průběžně po celou dobu realizace projektu a vedly ke zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů a příjemců finančních prostředků z ROP SM, a tudíž i ke zvýšení absorpční kapacity regionu. Jednalo se o pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů a konferencí se zaměřením na projektové řízení, veřejné zakázky, veřejnou podporu, PPP projekty vč. přípravy workshopů v rámci RIS a výměny zahraničních zkušeností atd.

 

Ikona portletu Agregátor obsahu

Seminář "Strategické plánování pro zástupce obcí Zlínského kraje - 2. část" (Zlín, Interhotel Moskva, salonek č. 308, 23. 10. 2013)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje uspořádal dne 23. října 2013 druhou část jednodenního semináře na téma "Strategické plánování pro zástupce obcí Zlínského kraje", který se uskutečnil pro obce Zlínského kraje a zájemce o problematiku strategického plánování v obcích a regionech v salonku č. 308 Interhotelu Moskva ve Zlíně. Tato druhá část semináře kontinuálně navazovala na první část semináře, která se uskutečnila 25. července 2013. Seminář byl realizován v rámci...

Pracovní workshop "Možnosti a formy posílení absorpční kapacity Zlínského kraje" (Rusava, Penzion Ráztoka, 9. až 10. 9. 2013)

Ve dnech 9. až 10. září 2013 se v prostorách penzionu Ráztoka na Rusavě uskutečnil dvoudení pracovní workshop na téma " Možnosti a formy posílení absorpční kapacity Zlínského kraje ", který byl určen pro zaměstnance odboru strategického rozvoje kraje a odbornou veřejnost. Tato akce byla realizována v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti...

Školení " Zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novelu zákona účinnou od 1.4.2012" (Zlín, 4. 9. 2013)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje uspořádal dne 4. září 2013 v Hotelu Garni Zlín (velký salónek v 1. patře) jednodenní školení na téma "Zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novelu zákona účinnou od 1.4.2012", které bylo určeno pro zástupce obcí Zlínského kraje. Realizací školení došlo k prohloubení a zvýšení znalostí účastníků školení v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tyto získané znalosti dále využijí při realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních...

Seminář "Strategické plánování pro zástupce obcí Zlínského kraje - 1. část" (Zlín, Interhotel Moskva, salonek č. 308, 25. 7. 2013)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje uspořádal dne 25. července 2013 v salonku č. 308 Interhotelu Moskva ve Zlíně jednodenní seminář na téma "Strategické plánování pro zástupce obcí Zlínského kraje", který byl určen pro obce Zlínského kraje a zájemce o problematiku strategického plánování v obcích a regionech. V rámci této první části semináře byla diskutována problematika strategického plánování, a to základní principy a pojmy strategického plánování, strategické...

Seminář: "Strategické plánování a rozvoj obcí" (Zlín, budova č. 22 v rámci Baťova areálu, 17. 6. 2013)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje uspořádal dne 17. června 2013 v prostorách Zlínského kraje (Tř. T. Bati 22, Zlín, zasedací místnost 224)seminář pro zástupce obecních úřadů obcí Zlínského kraje a pro ostatní zájemce o problematiku strategického plánování v obcích a regionech. Diskutována byla problematika strategického plánování a jeho významu pro obce možnosti podpory strategického plánování obcí ve Zlínském kraji a další otázky týkající se strategického plánování. Seminář byl...

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín, 30. dubna 2013)

Dne 30. 4. 2013 připravil Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje pro projektové manažery Zlínského kraje jednodenní školení na téma "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013", které bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Realizací...

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín, budova č. 21 Krajského úřadu Zlínského kraje, 29. 4. 2013)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje zrealizoval dne 29. dubna 2013 v sídle Zlínského kraje jednodenní školení na téma "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013". Školení bylo zrealizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Realizací školení tak...

Seminář "Setkání regionalistů: Posilování absorpční kapacity obcí Zlínského kraje" (Technologický park Progress v Holešově, 25. 4. 2013)

Dne 25. dubna 2013 se v prostorách Technologického parku Progress v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov uskutečnil seminář s názvem "Setkání regionalistů: Posilování absorpční kapacity obcí Zlínského kraje". Tento seminář navazoval na předcházející setkání, která se uskutečnila v roce 2012, a byl součástí pravidelného setkávání zástupců měst Zlínského kraje s pracovníky Zlínského kraje. Seminář byl určen především projektovým manažerům, pracovníkům odborů strategického...

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín, zasedací místnost 1448 v budově Krajského úřadu Zlínského kraje, 9. dubna 2013)

Dne 9. 4. 2013 připravil Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje pro projektové manažery Zlínského kraje jednodenní školení na téma "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013", které bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Realizací...

Pracovní setkání týmů Krajské komunikační infrastruktury ve vazbě na budoucí programovací období po roce 2014 (Velké Karlovice, 21. až 22. 2. 2013)

Ve dnech 21. až 22. února 2013 se ve Velkých Karlovicích konalo pracovní setkání týmů Krajské komunikační infrastruktury s cílem přípravit pracovní týmy Krajské komunikační infrastruktury na budoucí programovací období po roce 2014 a zejména získat zkušenosti, které Zlínský kraj využije při realizaci projektu IVVS ZK a Krajské komunikační infrastruktury ve vazbě na budoucí programovací období po roce 2014. Aktivita byla realizována v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského...
Je zobrazeno 11 - 20 položek z celkového počtu 24.
Položek na stránku 10
  3