Ikona portletu Vzdělávací aktivity projektu

Vzdělávací aktivity byly realizovány průběžně po celou dobu realizace projektu a vedly ke zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů a příjemců finančních prostředků z ROP SM, a tudíž i ke zvýšení absorpční kapacity regionu. Jednalo se o pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů a konferencí se zaměřením na projektové řízení, veřejné zakázky, veřejnou podporu, PPP projekty vč. přípravy workshopů v rámci RIS a výměny zahraničních zkušeností atd.

 

Ikona portletu Agregátor obsahu

Seminář pro představitele obcí a MAS Zlínského kraje (Zlín, Krajský úřad Zlínského kraje, 18. 1. 2013)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje upořádal dne 18. ledna 2013 v sídle Zlínského kraje seminář pro představitele obcí a místních akčních skupin Zlínského kraje se zaměřením na informace o vyhlašovaných podprogrogramech Zlínského kraje vč. stručných informací k možnostem čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů, zejména z Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti Střední Morava. Seminář byl realizován v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity...

Informační seminář: "Inovační vouchery Zlínského kraje" (Zlín, Technologické inovační centrum, 9. 1. 2013)

Pro potenciální žadatele o inovační voucher připravil Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje, ve spolupráci s partnery dne 9. ledna 2013 informační seminář, na kterém byly prezentovány nabídky spolupráce pro firemní sektor ze strany 6 zapojených vysokých škol (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava). Účast na semináři byla...

Dvoudenní seminář: "Kohezní politika – operační programy po roce 2014" (Strání, 1. až 2. 11. 2012)

Ve dnech 1. až 2. listopadu 2012 uspořádal Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje pro své zaměstnance dvoudenní školení na téma: "Kohezní politika - operační programy po roce 2014". Seminář byl realizován v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III.etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Hlavním cílem semináře bylo nastínit účastníkům budoucí podobu kohezní politiky po...

Školení: "Kohezní politika a její podoba v následujícím programovém období po roce 2014" (Zlín, 7. 9. 2012)

Dne 7. září 2012 uspořádal Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje pro členy V7boru pro strategický rozvoj a investice Zastupitelstva ZK a vedoucí odborů strategického rozvoje kraje, řízení dotačních programů a investic jednodenní školení na téma: "Kohezní politika a její podoba v následujícím programovém období po roce 2014". Školení bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III.etapa" spolufinancovaného z...
Je zobrazeno 21 - 24 položek z celkového počtu 24.
Položek na stránku 10
  3