Ikona portletu Archív zrealizovaných akcí

« Zpět

Jednodenní školení: "Zadávání veřejných zakázek a zakázek po 1. 1. 2014 se zaměřením na konkrétní příklady z praxe a nejčastější chyby" (Zlín, Hotel Baltaci Atrium***** - salonek Beta, 23. 6. 2014)

 Cílem školení bylo:
 • zajistit komplexní informovanost účastníků školení v oblasti zadávání veřejných zakázek a zakázek v souladu s aktuálně platnou legislativou ve vazbě na projekty, které jsou v realizaci v rámci programového období 2007 - 2013
 • uceleně seznámit účastníky školení se základními změnami a novinkami v oblasti zadávání veřejných zakázek a zakázek v obecné rovině, ale také ve vztahu ke strukturálním fondům, zejména ve vztahu k realizaci projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava v rámci programového období 2007 - 2013
 • implementovat účastníkům školení základní metodologické a metodické pomůcky a návody k překonávání nejčastějších chyb a problémů při zadávání veřejných zakázek a zakázek
 • poskytnout účastníkům školení praktické příklady a zkušeností z praxe se zohledněním řešení konkrétních problémů či dotazů z řad účastníků školení.
Název akce: Zadávání veřejných zakázek a zakázek po 1. 1. 2014 se zaměřením na konkrétní příklady z praxe a nejčastější chyby
Datum konání akce:
23. června 2014
9:00 hodin - 16:30 hodin
Místo konání akce: Zlín, Hotel Baltaci Atrium*****, Lešetín II/651, salonek BETA
Zaměření akce: cílovou skupinou byli zástupci obcí a příspěvkových organizací Zlínského kraje
účast na školení byla bezplatná
Typ akce: jednodenní školení
Rozsah akce: 8 hodinová dotace
Dodavatel akce: Mgr.Tomáš MACHUREK
Kapacita akce: max. 40 osob
Obsah akce:
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 11:30 I. blok školení
 • rámcový úvod do problematiky veřejných zakázek ve vazbě na aktuálně platnou legislativu
 • druhy zadávacích řízení veřejných zakázek a jejich zadávání ve vazbě na aktuálně platnou legislativu
 • přehled základních změn v kontextu aktuálně platné legislativy vč. souvisejících předpisů
 • zadávání veřejných zakázek ve vazbě na operační programy, zejména ROP SM, a srovnání jejich pravidel s postupy stanovenými zákonem
 • konzultace s účastníky školení
 
11:30 – 12:30 Obědová přestávka
 
12:30 – 16:30 II. blok školení
 • nejčastější chyby a problémy spojené se zadáváním veřejných zakázek dle zkušeností z praxe a s ohledem na aktuální vývoj rozhodovací praxe ÚOHS
 • konkrétní příklady a zkušenosti z praxe
 • konzultace s účastníky školení
Možnosti přihlášení:
Registrace na školení byla možná nejpozději do 17. června 2014, a to prostřednictvím:
 
 
Loga ROP SM Logo Zlínského kraje

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.