Ikona portletu Propagační aktivity projektu

Propagační aktivity jsou průběžně realizovány po celou dobu realizace projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa".

Jsou zde zahrnuty aktivity související s vydáváním tiskových zpráv, článků a inzerce ve vazbě na vzdělávací a ostatní aktivity projektu a aktivit spojených s webovou aplikací poskytovatele dotace, propagace projektu na webových stránkách Zlínského kraje, na webových stránkách poskytovatele dotace, dále pak na stránkách projektu absorpční kapacity a na portálu Inovačního podnikání ve vazbě na pilotní aktivity včetně propagaceproblematiky brownfields ve Zlínském kraji v kontextu zajištění udržitelnosti implementace zpracované "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" prostřednictvím distribuce zpracovaných propagačních materiálů
 
Bližší informace a zveřejněné články o aktivitách realizovaných v rámci projektu, tiskové zprávy a ukázky inzerce ve vybraných periodikách naleznete v sekci "Z tisku".

 

Loga ROP SM     Logo Zlínského kraje

Ikona portletu Přehled zrealizované propagace

Tisková zpráva (Http://abskap.kr-zlinsky.cz, 22. 8. 2012): "Projekt zaměřený na posílení absorpční kapacity pokračuje"

Od července 2012 realizuje Zlínský kraj z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „ROP NUTS II SM“), prioritní osa 4 Technická pomoc projekt pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 – 2013 – III. etapa“, jehož projektová žádost byla předložena v rámci výzvy č. 32/2012 – 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu vyhlášené dne 9. května 2012. Projekt svým zaměřením navazuje na předcházející úspěšně...

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa" - Propagační aktivity

Propagační aktivity byly průběžně realizovány po celou dobu realizace projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa".

Podpora revitalizace brownfields ve Zlínském kraji

Trápí Vás ve Vašem okolí staré nevyužívané, popřípadě málo využívané plochy a objekty, takzvané brownfieldy? Chtěli byste těmto lokalitám najít nové využití a nevíte, co pro to udělat a na koho se obrátit? Víte, proč je důležité se lokalitami brownfields zabývat?

Brownfields ve Zlínském kraji byly prezentovány na veletrhu Urbis Invest v Brně (Brno, 13. - 17. září 2010)

Zlínský kraj se účastnil ve dnech 13. až 17. září 2010 mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Urbis Invest 2010, který se konal letos souběžně s Mezinárodním strojírenským veletrhem v Brně. Veletrh nabídl přehlídku vhodných ploch a objektů pro investory a rozvojových projektů pro podnikatele v jednotlivých regionech z ČR i z jiných států střední a východní Evropy. Na jednom místě se tak setkali zástupci krajů, obcí a státních organizací, čeští i...
Je zobrazeno 11 - 14 položek z celkového počtu 14.
Položek na stránku 10
  2