Ikona portletu I. etapa: Propagační aktivity

Jedná se o aktivity realizované ve vazbě na projektový management (tiskové materiály, inzerce k výzvám, distribuce a tisk periodik, kampaně ve sdělovacích prostředcích, zřízení webových stránek, partnerská setkání..).

V rámci této aktivity byla vydána celá řada tiskových zpráv, článků a inzerátů souvisejících s propagací zrealizovaných aktivit v rámci první etapy projektu absorpční kapacity. Byly zřízeny webové stránky projektu na subportálu Zlínského kraje (http://abskap.kr-zlinsky.cz) a v neposlední řadě byly zpracovány propagační materiály k problematice brownfields ve Zlínském kraji. Webové stránky projektu jsou průběžně aktualizovány.

Nové propagační materiály k problematice brownfields ve ZK slouží především k aktivní propagaci zmapovaných a vyhodnocených brownfields ve Zlínském kraji s rozlohou nad půl hektaru. Vytvořemé materiály budou využívány jako nabídka investičních možností na veletrzích, seminářích, odborných konferencích a obdobných akcích.

Ikona portletu I. etapa: Propagační aktivity

Brownfields ve Zlínském kraji jsou zveřejněny na portálu investičních příležitostí Czech Property Market

Zlínský kraj využil k propagaci svých zmapovaných brownfields s velikostí nad půl hektaru další dostupný komunikační nástroj ve vztahu k potenciálním investorům i veřejnosti. Jedná se o portál investičních příležitostí Czech Property Market (www.eCPM.cz) společnosti Avízo a.s., který je na českém internetu zcela unikátním projektem.

Brownfields ve Zlínském kraji byly prezentovány ve dnech 18. - 20. května 2010 na veletrhu Real Vienna 2010 ve Vídni

Zlínský kraj se účastnil ve dnech 18. - 20. května 2010 pátého ročníku veletrhu investičních příležitostí Real Vienna 2010, který se konal v nově vybudovaném výstavním areálu ve Vídni. Veletrh představuje prezentaci investičních a komerčních projektů, které jsou nabízeny jak regionálními samosprávami, tak i nadnárodními developerskými společnostmi. Veletrhu se v letošním roce zúčastnilo přibližně 7 tisíc účastníků z 20 zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Jednalo se zejména o...

Brownfields ve Zlínském kraji mají své propagační materiály

Hlavním záměrem Zlínského kraje vyplývajícím ze zpracované "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" je podpořit revitalizaci starých nevyužívaných popř. málo využívaných kapacit po průmyslové, resp. zemědělské činnosti, zvýšit povědomí o problematice brownfields a zájem potenciálních investorů o znovuvyužití brownfields prostřednictvím aktivního marketingu. Aktivity vedoucí k propagaci problematiky brownfields jako takové a také lokalit jsou realizovány v rámci druhé i...

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji - Vystoupení statutárního náměstka hejtmana v Českém rozhlase Brno - Studio Zlín (28.7.2009)

O záměrech Zlínského kraje v oblasti revitalizace brownfields, důvodech a cílech zpracování Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji a také konrétních krocích naplňování zpracované Strategie seznámil dne 28. července 2009 statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš posluchače Českého rozhlasu Brno svým vystoupením v pořadu Apetýt Věry Hotařové.

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" - Zrealizované propagační aktivity

Jedná se o aktivity realizované ve vazbě na projektový management (tiskové materiály, inzerce k výzvám, distribuce a tisk periodik, kampaně ve sdělovacích prostředcích, zřízení webových stránek, partnerská setkání..).