Ikona portletu Regionální inovační systémy

V návaznosti na naplňování pilotních aktivit Akčního plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje byla v rámci projektu "Zvyšování absročpní kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" realizována část těchto aktivit zaměřených převážně na podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji.

 
V navazujícím projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" budou rozšířeny jednotlivé cíle stanovené v rámci druhé etapy projektu absorpční kapacity:
  • pokračování pilotního testování nástroje Inovačních voucherů ve Zlínském kraji ve vazbě na podoblast podpory 2.2.8 Regionálního operačního programu regionu soudžnosti Střední Morava. Na základě zkušeností s aktuálním průběhem žádostí o inovační voucher proběhne úprava metodologie pro inovační vouchery vč. související dokumentace
  • inovační platforma Zlínského kraje
  • příprava na programovací období 2014+ v oblasti podpory inovací a podnikání
Aktuální informace o průběhu realizace této aktivity budou zveřejňovány na Inovačním portálu Zlínského kraje: Logo Inovační portál Zlínského kraje