Ikona portletu Brownfields ve Zlínském kraji

Problematika brownfields není aktuální pouze v České republice. Vznik lokalit typu brownfields je velmi často důsledkem těžební činnosti, restrukturalizace průmyslové a zemědělské výroby a také celospolečenských změn v případě vojenských areálů, celnic, apod. Zkušenosti ukázaly, že podpora regenerace lokalit brownfields je jedním z nástrojů dosažení hospodářského rozvoje. Zlínský kraj patří mezi regiony s velkou průmyslovou tradicí a s množstvím starých nevyužívaných, málo využívaných ploch a objektů po průmyslové či zemědělské činnosti tzv. „brownfields", které lze za podmínky vhodné organizační, finanční i administrativní podpory regenerovat a znovu využít k odpovídající činnosti podporující rozvoj kraje.

Co jsou to brownfields?

Jedná se o staré nevyužívané, málo využívané plochy a objekty po průmyslové, resp. zemědělské činnosti. 
Problematika brownfields není specifikem pouze pro Českou republiku. Vznik lokalit typu brownfields je velmi často důsledkem těžební činnosti, restrukturalizace průmyslové a zemědělské výroby a také celospolečenských změn v případě vojenských areálů, celnic, apod. Zkušenosti ukázaly, že podpora regenerace lokalit brownfields je jedním z nástrojů dosažení hospodářského rozvoje.

Brownfields tvoří pozemky a nemovitosti:
  • které ztratily svou funkci a využití
  • většinou opuštěné či nedostatečně využívané
  • často ekologicky zatížené
  • fyzicky, ekonomicky a sociálně zatěžují své okolí
  • které vysokými náklady na regeneraci a rekonstrukci odrazují soukromý kapitál od přímých investic
  • jež jsou převážně důsledkem restrukturalizačních tlaků a jejich regenerace není možná bez intervencí veřejného sektoru
 
Lokality brownfields jsou zajímavé, protože ....:
  • disponují potenciálem stát se atraktivní lokalitou či dominantou vzhledem ke své poloze v blízkosti center měst a díky napojení na hlavní komunikační tepny
  • revitalizované lokality zvyšují celkovou kvalitu a estetickou hodnotu měst a obcí
  • z ekonomického hlediska představují zajímavou nabídku pro investory, což může vést ke vzniku nových pracovních příležitostí a ke zlepšení sociálního a ekonomického prostředí

               Ukázka brownfieldu_1 (Farma Němčice)                                                  Ukázka brownfieldu_2 (Farma Rymice)

 

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

V návaznosti na potřebu aktualizace a doplnění již existující databáze brownfields z roku 2007 od Ing. Stanislava Herudka, zadal Zlínský kraj v září 2008 zpracování koncepčního dokumentu „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" pro lokality s rozlohou nad 0,5 ha. Tento dokument představuje klíčový a určující materiál při řešení dané problematiky brownfields v kraji a byl zpracován v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa". Cílem řešení problematiky brownfields je zlepšení celkového obrazu Zlínského kraje, rozšíření příležitostí pro podnikatele a tedy i nárůst ekonomických aktivit, pracovních možností a zlepšování životního prostředí v revitalizovaných oblastech. 

Strategie obsahuje základní informace o současném stavu lokalit brownfields ve Zlínském kraji a výsledky analýzy investičního prostředí, včetně návrhů postupu řešení revitalizace a využití lokalit brownfields na základě principů udržitelného rozvoje, návrhů na vytvoření systému propagace a nástrojů a opatření pro podporu regenerace brownfields.

Brownfields - mapa lokalit

Stránky: 1  2  

Ikona portletu Zrealizované aktivity v oblasti podpory regenerace brownfields ve Zlínském kraji

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz): "CzechInvest oslavil jubileum, ocenění Investor dvacetiletí získala Škoda Auto"

Stejně jako v předchozím roce se Zlínský kraj podílel na nominaci podnikatelských nemovitostí a regenerovaných brownfieldů ve Zlínském kraji v rámci jubilejního ročníku soutěže „Investor roku a Podnikatelská nemovitost dvacetiletí“, kterou připravila Agentura CzechInvest ve spolupráci se sdružením pro zahraniční investice – AFI a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Beseda k projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT přilákala řadu zájemců

Další z cyklu besed k projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT se uskutečnila v pondělí 8. 10. 2012 od 17 hodin v Expozici 21 ve druhé etáži budovy číslo 21 – legendárním Baťově mrakodrapu, sídle Zlínského kraje. Zúčastnilo se jí cca 70 návštěvníků, kteří do posledního místa zaplnili místa k sezení. Hlavními řečníky byli statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje – šéf řídícího výboru projektu Libor Lukáš, autor architektonického řešení expozic ve 14. budově BAŤOVA INSTITUTU Petr...

Výzva č. 33/2012 - 2.4 Podpora podnikání v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

Dne 11. června 2012 vyhlásil Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Výzvu č. 33 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání.

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest zná vítěze soutěže Investor roku 2010 a Podnikatelská nemovitost roku 2010

Stejně jako v předchozím roce se Zlínský kraj podílel na nominaci podnikatelských nemovitostí a regenerovaných brownfieldů ve Zlínském kraji v rámci jedenáctého ročníku soutěže „Investor 2010 a Podnikatelská nemovitost roku 2010“, kterou připravila Agentura CzechInvest ve spolupráci se sdružením pro zahraniční investice – AFI a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Tisková zpráva (http://gis.kr-zlinsky.cz, http://abskap.kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz): "Pozvánka na seminář Brownfields ve Zlínském kraji (Zlín, 29. 9. 2011)"

Zlínský kraj Vás srdečně zve na odborný seminář na téma „Brownfields ve Zlínském kraji“, který je uspořádán pod záštitou statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše. Seminář se uskuteční dne 29. září 2011 v 9:00 hodin v sídle Zlínského kraje a je primárně zaměřen na přenos zkušeností při přípravě a realizaci projektů regenerace brownfields v kraji.

Veřejné projednání Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji, vč. vyhodnocení vlivů Strategie na životní prostředí (11. 8. 2010, Zlín)

Dne 11. srpna 2010 byl Baťův mrakodrap místem veřejného projednání hejtmanstvím navržené koncepce Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji. Veřejného projednání se zúčastnilo celkem 19 osob z řad široké veřejnosti, státní a veřejné správy, akademické obce, podnikatelských subjektů a nevládních organizací. V úvodu seznámil statutární náměstek hejtmana všechny přítomné se záměry kraje v oblasti revitalizace brownfields. V rámci veřejného projednávání byl dále představen vlastní dokument...

Brownfields ve Zlínském kraji

Problematika brownfields není aktuální pouze v České republice. Vznik lokalit typu brownfields je velmi často důsledkem těžební činnosti, restrukturalizace průmyslové a zemědělské výroby a také celospolečenských změn v případě vojenských areálů, celnic, apod. Zkušenosti ukázaly, že podpora regenerace lokalit brownfields je jedním z nástrojů dosažení hospodářského rozvoje. Zlínský kraj patří mezi regiony s velkou průmyslovou tradicí a s množstvím starých nevyužívaných, málo využívaných ploch a...

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji byla zpracována v rámci první etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013“, spolufinancovaného z 90 % z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.