Ikona portletu I. etapa: Vzdělávací aktivity

Pořádání kurzů, seminářů a školení, workshopů se zaměřením na strategické plánování, PPP projekty a projektový management byly jednou z dalších aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 -2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" proběhly následující školení, semináře a workshopy (více na ..Kalendář akcí / archív akcí) :
Během celé realizace vzdělávacích aktivit projektu se uskutečnilo 15 seminářů a školení, které byly zaměřeny zejména na problematiku veřejných zakázek, PPP projektů, veřejné podpory, projektového řízení a managementu a strategického plánování. Celkem bylo proškoleno 412 osob. E-learningový vzdělávací kurz úspěšně absolvovalo 208 zájemců.

Ikona portletu I. etapa: Vzdělávací aktivity

Pokračování E-learningového kurzu: "Řízení a administrace projektů realizovaných v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava" (listopad 2009 - duben 2010)

V návaznosti na nový model administrace projektů v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „ROP NUTS II SM) uspořádal Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje od 2. listopadu 2009 do 30.dubna 2010 aktualizovanou verzi vzdělávacího e-learningového kurzu na téma „Řízení a administrace projektů realizovaných v rámci ROP Střední Morava“. Kurz byl určen pro potenciální žadatele a příjemce finančních prostředků z ROP NUTS II SM – především obce...

Jednodenní seminář: "Veřejné zakázky" (19. 5. 2010 a 20. 5. 2010, Zlín)

Ve dnech 19. května 2010 a 20. května 2010 proběhl jednodenní seminář na téma: "Veřejné zakázky", který byl realizován v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 I.etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Téma veřejných zakázek je klíčovou problematikou, se kterou se můžeme setkat nejen při realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů. Hlavním cílem semináře bylo zajistit...

Dvoudenní seminář: „Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů (CBA) a Finanční a ekonomická analýza (FEA)“ (5. a 6. 5. 2010, Zlín)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje připravil ve dnech 5. a 6. května 2010 pro zástupce veřejného sektoru dvoudenní seminář na téma: "Studie proveditelnosti, CBA (analýza nákladů a přínosů) a FEA (finanční a ekonomická analýza). Problematika studie proveditelnosti, analýzy nákladů a přínosů a finanční a ekonomické analýzy jsou jednou ze zásadních oblastí při přípravě projektů (studie proveditelnosti je součástí projektové žádosti BENEFIT7). Z důvodu toho, že je školení...

Školení: "Veřejná podpora" (3.12. 2009, Zlín)

Problematika veřejné podpory je velmi komplikovaná a velmi často ztěžuje přípravu projektů. Proto Zlínský kraj připravil pro potenciální žadatele a především příjemce finančních prostředků z ROP NUTS II SM školení se zaměřením právě na téma veřejné podpory. Hlavním cílem je připravit potenciální žadatele a příjemce z ROP Střední Morava na řízení projektů spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava, zajistit jejich informovanost a zvýšit tak absorpční kapacitu...

Školení: „Řízení a administrace projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava“ (1. blok - 3. 11 a 10.11 2009, 2. blok - 19. 11. 2009 a 24. 11. 2009)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje připravil v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity ZK 2007-2013 I.etapa" 2 dvoudenní bloky školení na téma: "Řízení a administrace projektů v rámci ROP Střední Morava" ve vazbě na změny a nový model administrace projektů v rámci ROP Střední Morava, který vzešel z optimalizace Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Hlavním cílem školení bylo připravit potenciální žadatele a příjemce z ROP...

Školení: "Strategické plánování krajů, měst a obcí" (8. 9 a 9. 9. 2009, Zlín)

Ve dnech 8. a 9. září 2009 proběhlo školení se zaměřením na strategické plánování obcí, měst a krajů. Hlavním cílem školení bylo seznámit účastníky školení se 2 rovinami strategického plánování:- strategické plánování jako obecný přístup k plánování rozvoje území, a - strategické plánování a jeho použití v programovacím procesu

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" - Zrealizované vzdělávací aktivity

Pořádání kurzů, seminářů a školení, workshopů se zaměřením na strategické plánování, PPP projekty a projektový management byly jednou z dalších aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 -2013".

Školení: "PPP projekty" (27. 5. 2009, Zlín)

V rámci realizace jednotlivých aktivit projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 I. etapa" se uskutečnilo dne 27.5.2009 školení se zaměřením na PPP projekty - spojení veřejného a soukromého sektoru při rozvoji měst, obcí a regionů s možností čerpání evropských a národních dotací. Školení se zúčastnilo celkem 24 osob, převážně zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje.

E-learningový vzdělávací kurz: "Řízení a administrace projektů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava" (prosinec 2008 - srpen 2009)

Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje realizoval od prosince 2008 do srpna 2009 e-learningový vzdělávací kurz „Řízení a administrace projektů ROP Střední Morava“. Prvořadým zájmem Zlínského kraje je zajistit bezproblémovou a úspěšnou realizaci podpořených projektů maximální informovaností potencionálních žadatelů a příjemců finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava. Kurz byl zaměřen na...