Ikona portletu Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje

V návaznosti na započaté aktivity již úspěšně zrealizovaných projektů "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. a II. etapa", "Projekt technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+" a projekt "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaných z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen "ROP SM") realizuje Zlínský kraj čtvrtou etapu projektu pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa". Tento projekt byl předložen v rámci 56. výzvy ROP SM, prioritní osa 4 Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Realizace projektu bude probíhat v období červenec 2015 až prosinec 2015.

Hlavním cílem projektu je pokračovat v nastavených aktivitách předešlých projektů. Díky realizaci předchozích projektů došlo ke zvýšení úrovně znalostí týkající se přípravy a realizace projektů. Zlínský kraj bude realizací projektu zajišťovat rovnoměrné a včasné šíření informací a podkladů, umožní s nimi smysluplně pracovat tak, aby mohl region využít tento nástroj k efektivnímu a smysluplnému rozvoji.

Ikona portletu Aktuality

Putovní výstava fotografií projektů podpořených z ROP Střední Morava končí ve Zlíně

V Olomouckém a Zlínském kraji bylo od roku 2007 prostřednictvím ROP Střední Morava investováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj více než 18 miliard korun. Jaké projekty byly z těchto peněz podpořeny a jak přispěly k obměně regionu, prezentuje putovní výstava fotografií projektů. Ta od letošního června postupně navštívila 9 měst v jednotlivých okresech Střední Moravy a na své poslední zastávce je až do konce října k vidění v sídle Zlínského kraje.

Výroční konference ROP SM 30.9.2015

Přijďte na Výroční konferenci ROP Střední Morava "18,3 miliardy pro Olomoucký a Zlínský kraj", která se bude konat ve středu 30.9.2015 ve velkém sále Hotelu Jana v Přerově.

Vyberte NEJ projekt spolufinancovaný z ROP Střední Morava a vyhrajte zajímavé ceny

„Prostřednictvím hlasování o NEJ projekt chceme veřejnosti ukázat, co všechno bylo díky evropským dotacím zrealizováno a jak tyto investice ve výši 18 miliard korun přispěly k obměně regionu,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík.

Putovní výstava fotografií projektů podpořených z ROP Střední Morava startuje

Vystavované fotografie ukazují jen zlomek projektů, kterých bylo z ROP Střední Morava podpořeno 1 200. Více než 900 projektů za 15 miliard korun již dnes a denně slouží svému účelu.

Den Evropy

Tradiční akci pro veřejnost, která je připomínkou tzv. Dne Evropy, připravil i letos Úřad Regionální rady Střední Morava ve spolupráci s příjemci dotace z ROP Střední Morava. Den Evropy připadá na 9. května a všechny státy Evropské unie si jím připomínají myšlenku mírové spolupráce, kterou v roce 1950 představil francouzský ministr zahraničních věcí Robert Schuman.

Dny evropského dědictví s projekty ROP Střední Morava - vědomostní soutěž pro veřejnost

Stejně jako v předchozích letech, i letos bude první polovina září patřit Dnům evropského dědictví. Od 6. do 14. září se veřejnosti otevřou dveře a brány nejrůznějších kulturních památek a staveb, které si jejich návštěvníci budou moci prohlédnout v netradiční atmosféře nebo třeba za zvýhodněných podmínek. Do oslav Dnů evropského dědictví se tradičně zapojují i místa v Olomouckém a Zlínském kraji, z nichž řada byla zrekonstruována a mnohdy i znovu zpřístupněna díky realizaci projektu finančně...

Jednodenní školení " Veřejná podpora se zaměřením na konrétní příklady z praxe" (Zlín, 14|15 BAŤŮV INSTITUT - sál A, 27. 6. 2014)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje připravil pro zástupce příspěvkových organizací Zlínského kraje v oblasti kultury jednodenní školení na téma "Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe", které se uskutečnilo dne 27. června 2014 v přednáškovém sále A, 14|15 BAŤŮV INSTITUT ve Zlíně. školení se účastnilo 23 posluchačů. Účast na školení byla bezplatná, školení bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015...