Ikona portletu I. etapa: Zpracované publikace, brožury, studijní texty

Zpracování publikací, brožur, studijních materiálů a dokumentů ve vazbě na strategické plánování, projektový management a na vzdělávací aktivity byly jednou z dalších aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" byly zpracovány následující publikace, brožury, studijní texty a dokumenty:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované publikace, brožury, studijní texty

Aktualizované studijní materiály k e-learningovému krzu Řízení a administrace projektů realizovaných v rámci ROP Střední Morava (50 ks)

Prvořadým zájmem Zlínského kraje je maximálně usnadnit žadatelům a příjemcům z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava cestu k dotaci. V návaznosti na pozitivní ohlasy ze strany absolventů, zásadní změny při administraci projektových žádostí a na jednu z posledních možností využít evropské zdroje v rámci ROP regionu soudržnosti Střední Morava připravil Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje aktualizovanou podobu e-learningového kurzu se zaměřením na...

Studijní materiály ke školení "Strategické plánování krajů, měst a obcí"

Ve dnech 8. a 9. září 2009 proběhlo školení se zaměřením na strategické plánování obcí, měst a krajů.

Studijní materiály k e-learningovému vzdělávacímu kurzu Řízení a administrace projektů ROP Střední Morava (150 ks)

Prvořadým zájmem Zlínského kraje je zajistit bezproblémovou a úspěšnou realizaci podpořených projektů maximální informovaností potencionálních žadatelů a příjemců finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Střední Morava. E-learningový kurz byl zaměřen na získání znalostí o řízení projektů v rámci Regionálního operačního programu, o realizaci výběrových řízení, monitoringu a kontrole projektu, jeho publicitě,...

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" - Zpracované publikace, brožury a studijní materiály

Zpracování publikací, brožur, studijních materiálů a dokumentů ve vazbě na strategické plánování, projektový management a na vzdělávací aktivity byly jednou z dalších aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".