Ikona portletu II. etapa: Zpracované publikace, brožury, studijní texty

Zpracování publikací, brožur, studijních materiálů a dokumentů ve vazbě na strategické plánování, projektový management a na vzdělávací aktivity byly jednou z dalších aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa".

 V rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" byly zpracovány následující publikace, brožury, studijní texty a dokumenty:

Ikona portletu II. etapa: Zpracované publikace, brožury, studijní texty

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" - Zoracované publikace, brožury a studijní materiály

Zpracování publikací, brožur, studijních materiálů a dokumentů ve vazbě na strategické plánování, projektový management a na vzdělávací aktivity byly jednou z dalších aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa".

Propagační materiály ke "Strategii rozvoje venkova Zlínského kraje 2010 - 2015"

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje, připravil ve spolupráci se Studiem 6.15. spol.s.r.o. propagační materiály ke "Strategii rozvoje venkova ve Zlínském kraji 2010-2015", která představuje koncepční dokument identifikující problémy obcí Zlínského kraje do 5 000 obyvatel s návrhem možností řešení těchto problémů v kontextu dostupných finančních zdrojů. Zpracování těchto propagačních materiálů bylo realizováno v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity...