Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".

V rámci první etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" bylo zpracováno celkem 5 strategických dokumentů a 7 analýz a metodických či technicko - informačních materiálů, například:

Ikona portletu I. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji byla zpracována v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013 I. etapa“, spolufinancovaného z 90 % z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Jednou z priorit Zlínského kraje je rozvoj venkova a venkovských oblastí ve Zlínském kraji.

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji byla zpracována v rámci první etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013“, spolufinancovaného z 90 % z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích

Strategie revitalizace dostihového areálu ve Slušovicích je zpracovávána v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013 I. etapa“, spolufinancovaného z 90 % z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Jednou z priorit Zlínského kraje je využití potenciálu cestovního ruchu pro rozvoj kraje. Historicky jsou Slušovice spojovány s kvalitními dostihy na dráze, která nemá na celé Moravě konkurenci. Dostihový areál ve Slušovicích je...

Strategie rozvoje Památníku protifašistického odboje na Ploštině

Strategie rozvoje Památníku protifašistického odboje na Ploštině je zpracovávána v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013 I. etapa“, spolufinancovaného z 90 % z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. etapa" - Zpracované strategické dokumenty

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci pvní etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013".