Ikona portletu Publikační aktivity

Tyto aktivity byly realizovány průběžně po celou dobu realizace projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa".

Jedná se o aktivity spojené s vydáváním brožur, publikací a dokumentů ve vztahu k prioritám rozvoje kraje, dále pak ve vazbě na vzdělávací aktivity (např. studijní texty v rámci uskutečněných vzdělávacích aktivit) vč. metodicko-technických materiálů k RIS a dokumentace k projektům řešící 14|15 BAŤŮV INSTITUT.

Ikona portletu Přehled zpracovaných studijních textů a materiálů

Seminář "Strategické plánování pro zástupce obcí Zlínského kraje - 2. část" (Zlín, Interhotel Moskva, salonek č. 308, 23. 10. 2013)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje uspořádal dne 23. října 2013 druhou část jednodenního semináře na téma "Strategické plánování pro zástupce obcí Zlínského kraje", který se uskutečnil pro obce Zlínského kraje a zájemce o problematiku strategického plánování v obcích a regionech v salonku č. 308 Interhotelu Moskva ve Zlíně. Tato druhá část semináře kontinuálně navazovala na první část semináře, která se uskutečnila 25. července 2013. Seminář byl realizován v rámci...

Seminář "Setkání regionalistů: Posilování absorpční kapacity obcí Zlínského kraje" (Technologický park Progress v Holešově, 25. 4. 2013)

Dne 25. dubna 2013 se v prostorách Technologického parku Progress v rámci Strategické průmyslové zóny Holešov uskutečnil seminář s názvem "Setkání regionalistů: Posilování absorpční kapacity obcí Zlínského kraje". Tento seminář navazoval na předcházející setkání, která se uskutečnila v roce 2012, a byl součástí pravidelného setkávání zástupců měst Zlínského kraje s pracovníky Zlínského kraje. Seminář byl určen především projektovým manažerům, pracovníkům odborů strategického...

Informační seminář: "Inovační vouchery Zlínského kraje" (Zlín, Technologické inovační centrum, 9. 1. 2013)

Pro potenciální žadatele o inovační voucher připravil Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje, ve spolupráci s partnery dne 9. ledna 2013 informační seminář, na kterém byly prezentovány nabídky spolupráce pro firemní sektor ze strany 6 zapojených vysokých škol (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava). Účast na semináři byla...

Školení: "Kohezní politika - příprava obcí na nové programové období" (Uherské Hradiště, 20. 11. 2012)

Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje upořádal dne 20. listopadu 2012 jednodenní školení na téma: "Kohezní politika - příprava obcí na nové programové období", které bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III.etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.