Ikona portletu Dokumenty ROP NUTS II Střední Morava ke stažení

Aktualizovaný Prováděcí dokument ROP Střední Morava, verze 1.2 (červen 2012)

Prováděcí dokument ROP Střední Morava navazuje na Programový dokument ROP Střední Morava a obsahuje podrobné informace o realizaci programu, zejména pak o aktivitách v rámci jednotlivých oblastí či podoblastí podpory.

Výbor Regionální rady schválil aktualizaci Prováděcího dokumentu ROP Střední Morava, verze 1.2, která se týká doplnění v oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání. Konkrétně se jedná o kapitolu 7.2.4 v části nezbytné podmínky pro realizaci projektů. Žadatelé mohou kromě konceptů v předkládat i individuální projekty, což je zásadní změnou oproti původnímu znění.

Upravený text v Prováděcím dokumentu ROP Střední Morava, verze 1.2: "Tato oblast podpory bude administrována buď formou individuálního projektu anebo formou Konceptu. V případě Konceptu budou tyto administrovány dvoufázovým způsobem. V 1. fázi budou předloženy ucelené Koncepty řešení daného území. Bude umožněno, aby v rámci hodnocení Konceptů byli žadatelé vyzvání k doplnění nebo k dovysvětlení předloženého Konceptu. Po dopracování Konceptu bude ve 2. fázi vyhlášena specifická výzva pro předkládání dílčích projektových žádostí naplňujících Koncept."

 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.