Ikona portletu Archív zrealizovaných akcí

Jednodenní školení "Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe" (Zlín, Hotel Baltaci Atrium***** - salonek Beta, 13. 5. 2014)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje připravil pro zástupce obcí a příspěvkových organizací Zlínského kraje jednodenní školení na téma "Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe", které se uskutečnilo dne 13. května 2014 v salonku Beta v hotelu Blataci Atrium***** ve Zlíně. Účast na školení byla bezplatná, školení bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Školení se účastnilo celkem 31 z řad zástupců obcí a příspěvkových organizací Zlínského kraje (projektoví manažeři investičních i neinvestičních projektů) a dalších zainteresovaných subjektů.

Účastníci školení byli seznámeni se základními legislativními východisky problematiky veřejné podpory vč. přehledu základních změn v kontextu aktuálně platné legislativy, přehledu hmotného a procesního práva v oblasti veřejné podpory. Velkým přínosem pro účastníky školení bylo zaměření výkladu na konkrétní příklady z praxe a možnost konzultace konkrétních problémů, se kterými se účastníci školení v průběhu své dosavadní praxe setkali.

Jednodenní školení "Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe" (Zlín Jednodenní školení "Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe" (Zlín

Jednodenní školení "Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe" (Zlín Jednodenní školení "Veřejná podpora se zaměřením na konkrétní příklady z praxe" (Zlín

Loga ROP SM Logo Zlínského kraje

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.