Ikona portletu Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje

V návaznosti na započaté aktivity již úspěšně zrealizovaných projektů "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. a II. etapa", "Projekt technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+" a projekt "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaných z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen "ROP SM") realizuje Zlínský kraj čtvrtou etapu projektu pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa". Tento projekt byl předložen v rámci 56. výzvy ROP SM, prioritní osa 4 Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Realizace projektu bude probíhat v období červenec 2015 až prosinec 2015.

Hlavním cílem projektu je pokračovat v nastavených aktivitách předešlých projektů. Díky realizaci předchozích projektů došlo ke zvýšení úrovně znalostí týkající se přípravy a realizace projektů. Zlínský kraj bude realizací projektu zajišťovat rovnoměrné a včasné šíření informací a podkladů, umožní s nimi smysluplně pracovat tak, aby mohl region využít tento nástroj k efektivnímu a smysluplnému rozvoji.

Ikona portletu Aktuality

Loga

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.