Ikona portletu O projektu

Dne 15. prosince 2014 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa" spolufinancovaného z prostředků ROP SM, prioritní osa 4 Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Projekt je zaměřen na vytvoření takových podmínek v regionu, které napomohou maximálnímu a především efektivnímu čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, a to zejména formou vzdělávání všech aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do procesu přípravy a následné realizace projektů, poradenstvím a konzultacemi v dané oblasti, zajištěním udržitelnosti strategicky významných projektů Zlínského kraje a zpracováním evaluací koncepčních dokumentů pořízených v programovém období 2007 – 2013 v rámci první až třetí etapy projektu absorpční kapacity, zpracováním analýz ve vazbě na rozvoj regionu a na zhodnocení přínosů projektů realizovaných v rámci ROP SM v programovém období 2007 – 2013.

Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení jeho konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na životní úroveň jeho obyvatel.  

 

Loga ROP SM     Logo Zlínského kraje

Ikona portletu Detailní informace o projektu

O projektu

Dne 15. prosince 2014 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa" spolufinancovaného z prostředků ROP SM, prioritní osa 4 Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Projekt je zaměřen na vytvoření takových podmínek v regionu, které napomohou maximálnímu a především efektivnímu čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, a to zejména formou vzdělávání všech aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do procesu přípravy a následné realizace projektů, poradenstvím a konzultacemi v dané oblasti, zajištěním udržitelnosti strategicky významných projektů Zlínského kraje a zpracováním evaluací koncepčních dokumentů pořízených v programovém období 2007 – 2013 v rámci první až třetí etapy projektu absorpční kapacity, zpracováním analýz ve vazbě na rozvoj regionu a na zhodnocení přínosů projektů realizovaných v rámci ROP SM v programovém období 2007 – 2013.

Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení jeho konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na životní úroveň jeho obyvatel.  

 

Loga ROP SM     Logo Zlínského kraje

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.