Ikona portletu Archív zrealizovaných akcí

Pracovní setkání týmů Krajské komunikační infrastruktury ve vazbě na budoucí programovací období po roce 2014 (Velké Karlovice, 21. až 22. 2. 2013)

Ve dnech 21. až 22. února 2013 se ve Velkých Karlovicích konalo pracovní setkání týmů Krajské komunikační infrastruktury s cílem přípravit pracovní týmy Krajské komunikační infrastruktury na budoucí programovací období po roce 2014 a zejména získat zkušenosti, které Zlínský kraj využije při realizaci projektu IVVS ZK a Krajské komunikační infrastruktury ve vazbě na budoucí programovací období po roce 2014. Aktivita byla realizována v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Obsahem pracovního jednání bylo vyhodnocení stavu realizace projektů komunikační infrastruktury vč. IVVS v jednotlivých krajích budovaných s podporou evropských fondů (vč. ROP NUTS II SM) a definování hlavních problémů, které se při jejich realizaci v tomto programovacím období objevily. Následně byly diskutovány priority krajů v oblasti podpory budování komunikační infrastruktury a navrženy cíle a opatření, které budou prosazovány v této oblasti v rámci dokumentu Digitální strategie krajů pro období 2014+. Akce se celkem zúčastnilo 16 osob.

Pracovní setkání týmů Krajské komunikační infrastruktury ve vazbě na budoucí programovací období po roce 2014 (Velké Karlovice Pracovní setkání týmů Krajské komunikační infrastruktury ve vazbě na budoucí programovací období po roce 2014 (Velké Karlovice

Pracovní setkání týmů Krajské komunikační infrastruktury ve vazbě na budoucí programovací období po roce 2014 (Velké Karlovice Pracovní setkání týmů Krajské komunikační infrastruktury ve vazbě na budoucí programovací období po roce 2014 (Velké Karlovice

Pracovní setkání týmů Krajské komunikační infrastruktury ve vazbě na budoucí programovací období po roce 2014 (Velké Karlovice

Loga ROP SM Logo Zlínského kraje
Tato akce byla realizována v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa", CZ.1.12/4.2.00/32.01565 spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.