Ikona portletu Archív veřejných zakázek zrealizovaných v rámci projektu

 

V rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" byly vyhlášeny následující veřejné zakázky malého rozsahu:

 • Realizace komunikační strategie pro projekt „Inovační vouchery ve Zlínském kraji – II. etapa", číslo zakázky VZ/2012/2/120/1
  (termín vyhlášení zakázky: 2. října 2012, lhůta pro podání nabídek: 10. října 2012 do 10:00 hodin)
   
 • Nastavení smluvních vztahů a související právní poradenství pro Inovační platformu Zlínského kraje, číslo zakázky VZ/2013/1/120/2
  (termín vyhlášení zakázky: 18. 6. 2013, lhůta pro podání nabídek: 2.7.2013 do 10:00 hodin)
   
 • Zajištění zahraniční studijní cesty - Zkušenosti pro podporu inovačního podnikání, číslo zakázky VZ/2013/6/120/1
  (termín vyhlášení zakázky: 18. 9. 2013, lhůta pro podání nabídek: 14. 10. 2013 do 9:00 hodin)
  veřejná zakázka byla usnesením Rady Zlínského kraje ze dne 4.11.2013 zrušena z důvodu toho, že zadavatel do konce lhůty stanovené pro podání nabídek neobdržel žádnou nabídku. Tato skutečnost je zákonným důvodem pro zrušení zadávacího řízení.
   
 • Realizace komunikační strategie pro projekt „Inovační vouchery ve Zlínském kraji – III. etapa", číslo zakázky VZ/2013/1/120/5
  (termín vyhlášení zakázky: 15. 10. 2013, lhůta pro podání nabídek: 25. 10. 2013 do 10:00 hodin)
   
 • Zajištění marketingové komunikace pro Inovační platformu Zlínského kraje, číslo zakázky VZ/2013/1/120/7
  (termín vyhlášení zakázky: 5. 11. 2013, lhůta pro podání nabídek: 18. 11. 2013 do 10:00 hodin)