Ikona portletu Aktivity koncepčního charakteru

Tyto aktivity jsou realizovány průběžně po celou dobu realizace projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa".

Jedná se o aktivity zaměřené na zpracování strategií, koncepcí, analýz a studií v souvislosti s přípravou kraje na další programovací období, využívání nástrojů Evropské investiční banky a experimentů, pilotní akce, urbánní problematika, RIS vč. řízení všech strategií podpořených z ROP NUTS II SM (např. implementace Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji).

Loga ROP SM   Logo Zlínského kraje