Ikona portletu Propagační aktivity projektu

Propagační aktivity jsou průběžně realizovány po celou dobu realizace projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa".

Jsou zde zahrnuty aktivity související s vydáváním tiskových zpráv, článků a inzerce ve vazbě na vzdělávací a ostatní aktivity projektu a aktivit spojených s webovou aplikací poskytovatele dotace, propagace projektu na webových stránkách Zlínského kraje, na webových stránkách poskytovatele dotace, dále pak na stránkách projektu absorpční kapacity a na portálu Inovačního podnikání ve vazbě na pilotní aktivity včetně propagaceproblematiky brownfields ve Zlínském kraji v kontextu zajištění udržitelnosti implementace zpracované "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" prostřednictvím distribuce zpracovaných propagačních materiálů
 
Bližší informace a zveřejněné články o aktivitách realizovaných v rámci projektu, tiskové zprávy a ukázky inzerce ve vybraných periodikách naleznete v sekci "Z tisku".

 

Loga ROP SM     Logo Zlínského kraje

Ikona portletu Přehled zrealizované propagace

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa" - Propagační aktivity

Propagační aktivity jsou průběžně realizovány po celou dobu realizace projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2015 - IV. etapa".

Jsou zde zahrnuty aktivity související s vydáváním tiskových zpráv, článků a inzerce ve vazbě na vzdělávací a ostatní aktivity projektu a aktivit spojených s webovou aplikací poskytovatele dotace, propagace projektu na webových stránkách Zlínského kraje, na webových stránkách poskytovatele dotace, dále pak na stránkách projektu absorpční kapacity a na portálu Inovačního podnikání ve vazbě na pilotní aktivity včetně propagaceproblematiky brownfields ve Zlínském kraji v kontextu zajištění udržitelnosti implementace zpracované "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" prostřednictvím distribuce zpracovaných propagačních materiálů
 
Bližší informace a zveřejněné články o aktivitách realizovaných v rámci projektu, tiskové zprávy a ukázky inzerce ve vybraných periodikách naleznete v sekci "Z tisku".

 

Loga ROP SM     Logo Zlínského kraje

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.