Ikona portletu Fotogalerie z akcí realizovaných v rámci projektu

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1.4.2012" (Zlín, 30. dubna 2013)

Dne 30. 4. 2013 se pro projektové manažery Zlínského kraje uskutečnilo v sídle Zlínského kraje jednodenní školení na téma "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013", které bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Realizací školení tak došlo k prohloubení a zvýšení znalostí účastníků školení v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tyto získané znalosti dále účastníci školení využijí při realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, i při přípravě na čerpání prostředků v rámci budoucí kohezní politiky 2014+, což má za následek zvýšení absorpční kapacity ve Zlínském kraji. Účast na školení byla pro všechny účastníky bezplatná.

Školení se zúčastnilo celkem 11 projektových manažerů investičních i neinvestičních projektů z řad zaměstnanců Zlínského kraje. Všichni účastníci školení získali v tištěné i elektornické podobě podkladové materiály a certifikát o úspěšném absolvování školení.

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín     Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín     Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.