Ikona portletu Archív zrealizovaných akcí

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín, 30. dubna 2013)

Dne 30. 4. 2013 připravil Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje pro projektové manažery Zlínského kraje jednodenní školení na téma "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013", které bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Realizací školení tak došlo k prohloubení a zvýšení znalostí účastníků školení v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tyto získané znalosti dále účastníci školení využijí při realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, i při přípravě na čerpání prostředků v rámci budoucí kohezní politiky 2014+, což má za následek zvýšení absorpční kapacity ve Zlínském kraji. Účast na školení byla pro všechny účastníky bezplatná.

Cílem školení bylo:
  • zajistit komplexní informovanost účastníků školení v oblasti zadávání veřejných zakázek v souladu s velkou novelou zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2012 vč. aktuálních prováděcích předpisů
  • uceleně seznámit účastníky školení se základními změnami (změny v kvalifikaci, změny v zadávací dokumentaci atd...) a s nejčastějšími chybami při zadávání veřejných zakázek
  • implementovat účastníkům školení základní metodologické a metodické pomůcky a návody k překonávání typických problémů při zadávání veřejných zakázek
  • poskytnout účastníkům školení nástroje k praktické aplikaci novely zákona o veřejných zakázkách vč. uvedení příkladů z praxe.

Školení se zúčastnilo celkem 11 projektových manažerů z řad zaměstnanců Zlínského kraje. Všichni účastníci školení získali podkladové materiály a certifikát o úspěšném absolvování školení.

 Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín   Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín

 

Loga ROP SM Logo Zlínského kraje

Školení bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zllínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa", reg.č. CZ.1.12/4.2.00/32.01565 spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.