Ikona portletu Archív zrealizovaných akcí

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín, zasedací místnost 1448 v budově Krajského úřadu Zlínského kraje, 9. dubna 2013)

Dne 9. 4. 2013 připravil Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje pro projektové manažery Zlínského kraje jednodenní školení na téma "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013", které bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Realizací školení tak došlo k prohloubení a zvýšení znalostí účastníků školení v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tyto získané znalosti dále účastníci školení využijí při realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, i při přípravě na čerpání prostředků v rámci budoucí kohezní politiky 2014+, což má za následek zvýšení absorpční kapacity ve Zlínském kraji. Účast na školení byla pro všechny účastníky bezplatná.

Cílem školení bylo:
  • zajistit komplexní informovanost účastníků školení v oblasti zadávání veřejných zakázek v souladu s velkou novelou zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2012 vč. aktuálních prováděcích předpisů
  • uceleně seznámit účastníky školení se základními změnami (změny v kvalifikaci, změny v zadávací dokumentaci atd...) a s nejčastějšími chybami při zadávání veřejných zakázek
  • implementovat účastníkům školení základní metodologické a metodické pomůcky a návody k překonávání typických problémů při zadávání veřejných zakázek
  • poskytnout účastníkům školení nástroje k praktické aplikaci novely zákona o veřejných zakázkách vč. uvedení příkladů z praxe.
Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín
Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín

Školení: "Veřejné zakázky a jejich zadávání ve vazbě na novelu zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. 4. 2013" (Zlín

 
 
Školení se zúčastnilo celkem 28 projektových manažerů investičních i neinvestičních projektů z řad zaměstnanců Zlínského kraje. Všichni účastníci školení získali v tištěné i elektornické podobě podkladové materiály a certifikát o úspěšném absolvování školení.

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.