Ikona portletu Archív zrealizovaných akcí

Školení " Zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novelu zákona účinnou od 1.4.2012" (Zlín, 4. 9. 2013)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje uspořádal dne 4. září 2013 v Hotelu Garni Zlín (velký salónek v 1. patře) jednodenní školení na téma "Zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novelu zákona účinnou od 1.4.2012", které bylo určeno pro zástupce obcí Zlínského kraje. Realizací školení došlo k prohloubení a zvýšení znalostí účastníků školení v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tyto získané znalosti dále využijí při realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, zejména pak z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, i při přípravě na čerpání prostředků v rámci budoucí kohezní politiky 2014+, což bude mít za následek zvýšení absorpční kapacity ve Zlínském kraji. Školení bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soduržnosti Střední Morava. Účast na tomto semináři byla bezplatná.

Školení se zúčastnilo celkem 19 zástupců obcí Zlínského kraje a zaměstnanců Zlínského kraje.
První blok školení byl zaměřen na rámcový úvod do problematiky veřejných zakázek ve vazbě na novelu, přehled základních změn v kontextu novely zákona vč. souvisejících předpisů a zadávání veřejných zakázek ve vazbě na operační programy a srovnání pravidel jednotlivých operačních programů s postupy stanovenými zákonem. Druhá část školení byla zaměřena na konkrétní příklady a zkušenosti z praxe, zejména na nejčastější chyby a problémy spojené se zadáváním veřejných zakázek dle zkušeností z praxe. Součástí školení byla konzultace s účastníky školení.
 
Školení " Zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novelu zákona účinnou od 1.4.2012" (Zlín Školení " Zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novelu zákona účinnou od 1.4.2012" (Zlín
Školení " Zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novelu zákona účinnou od 1.4.2012" (Zlín Školení " Zadávání veřejných zakázek ve vazbě na novelu zákona účinnou od 1.4.2012" (Zlín
 
Loga ROP SM Logo Zlínského kraje
Školení je realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa", reg.č. CZ.1.12/4.2.00/32.01565 spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.
 

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.