Ikona portletu Tiskové zprávy

Tisková zpráva (Http://abskap.kr-zlinsky.cz, 22. 8. 2012): "Projekt zaměřený na posílení absorpční kapacity pokračuje"

Od července 2012 realizuje Zlínský kraj z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „ROP NUTS II SM"), prioritní osa 4 Technická pomoc projekt pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 – 2013 – III. etapa", jehož projektová žádost byla předložena v rámci výzvy č. 32/2012 – 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu vyhlášené dne 9. května 2012. Projekt svým zaměřením navazuje na předcházející úspěšně zrealizované a nyní již ukončené projekty „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – I. etapa" (duben 2008 až červen 2010), „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – II. etapa (červenec 2010 až červen 2012) a „Projekt technické asistence ROP – Kohezní politika" (listopad 2011 až červen 2012) spolufinancované ROP NUTS II SM.

Cíl projektu:
Hlavním cílem třetí etapy projektu je rozvíjet aktivity předešlých projektů souvisejících s podporou absorpční kapacity Zlínského kraje, přípravou a realizací projektů, vzdělávací a koncepční činností včetně realizací pilotních aktivit v rámci regionálních inovačních systémů a využitím nových finančních nástrojů. V neposlední řadě je záměrem projektu zaměřit se především na přípravu regionu na nové programovací období 2014 až 2020. Realizace aktivit bude mít v konečném důsledku dopad na zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení jeho konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na životní úroveň jeho obyvatel, podporu absorpční kapacity v oblasti podnikatelských inovací včetně posílení komunikace a spolupráce s firmami Zlínského kraje.
 
 


Časový harmonogram a rozpočet projektu:
Projekt bude realizován po dobu 37 měsíců, v období od 1. července 2012 do 30. června 2015. Celkové způsobilé náklady projektu jsou ve výši 20,5 mil. Kč, přičemž 73% těchto nákladů ve výši 15 mil. Kč tvoří podíl dotace a zbylá část 5,5 mil. Kč, tedy 23%, představují náklady hrazené z rozpočtu Zlínského kraje.
 
 


Aktivity projektu:
První linii projektu tvoří aktivity zaměřené na zvýšení informovanosti, zajištění odborné připravenosti předkladatelů (žadatelů) projektů formou vzdělávání a získávání dovedností potřebných pro splnění požadavků vyplývajících z různých aspektů rozvoje regionu a zpracování projektů:
Druhou linii projektu tvoří aktivity zaměřené na podporu strategického plánování, tedy na tvorbu strategických dokumentů, které společně s aktivitami na podporu absorpční kapacity přispějí k celkovému hospodářskému růstu regionu:
Veškeré realizované činnosti a plánované akce v rámci projektu budou průběžně zveřejňovány široké veřejnosti na zřízených webových stránkách projektu na adrese: http://abskap.kr-zlinsky.cz, kde jsou k dispozici také informace o předešlých projektech.
 
                                                       Loga ROP SM                         Logo Zlínského kraje
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.