Ikona portletu Vzdělávací aktivity projektu

Vzdělávací aktivity byly realizovány průběžně po celou dobu realizace projektu a vedly ke zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů a příjemců finančních prostředků z ROP SM, a tudíž i ke zvýšení absorpční kapacity regionu. Jednalo se o pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů a konferencí se zaměřením na projektové řízení, veřejné zakázky, veřejnou podporu, PPP projekty vč. přípravy workshopů v rámci RIS a výměny zahraničních zkušeností atd.

 

Ikona portletu Agregátor obsahu

Vzdělávací aktivity projektu

Vzdělávací aktivity byly realizovány průběžně po celou dobu realizace projektu a vedly ke zvýšení informovanosti potenciálních žadatelů a příjemců finančních prostředků z ROP SM, a tudíž i ke zvýšení absorpční kapacity regionu. Jednalo se o pořádání kurzů, seminářů, školení a workshopů a konferencí se zaměřením na projektové řízení, veřejné zakázky, veřejnou podporu, PPP projekty vč. přípravy workshopů v rámci RIS a výměny zahraničních zkušeností atd.

 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.