Ikona portletu Projekt "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa"

V návaznosti na započaté aktivity již úspěšně zrealizovaných projektů "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. a II. etapa" a "Projekt technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+" spolufinancovaných z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava realizuje Zlínský kraj třetí etapu projektu pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP NUTS II SM), prioritní osa 4 Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Projekt byl předložen v rámci výzvy č.32/2012 ROP NUTS II SM. Realizace projektu bude probíhat v období červenec 2012 až červen 2015 (37 měsíců).

Hlavním cílem projektu je pokračovat v nastavených aktivitách předešlých projektů. Díky realizaci předchozích projektů došlo ke zvýšení úrovně znalostí týkající  se přípravy a realizace projektů. V rámci tohoto projektu je sbnahou tyto získané znalosti dále prohlubovat a i nadále zvyšovat úroveň absorpční kapacity ve Zlínském kraji především se zaměřením na rozvoj budoucí kohezní politiky po roce 2013 a s nastavením priorit Zlínského kraje pro nové programovací období.

 

O projektu:

Dne 28. května 2012 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu, který byl zaměřen na vytvoření takových podmínek v regionu, které napomohou maximálnímu a především efektivnímu čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, a to zejména formou vzdělávání všech aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do procesu přípravy a následné realizace projektů, poradenstvím a konzultacemi v dané oblasti, zpracováním koncepcí, použitím strategického plánování, realizací pilotních aktivit v rámci regionálních inovačních systémů a využitím nových finančních nástrojů především Evropské investiční banky. Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení jeho konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na životní úroveň jeho obyvatel. Prioritou byla podpora absorpční kapacity regionu v oblasti podnikatelských inovací ve Zlínském kraji včetně posílení komunikace a spolupráce s firmami Zlínského kraje novými nástroji s cílem pomoci s řešením konkrétních problémů firem souvisejících s jejich inovačními aktivitami.

 

Ikona portletu Agregátor obsahu

Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa

V návaznosti na započaté aktivity již úspěšně zrealizovaných projektů "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - I. a II. etapa" a "Projekt technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+" spolufinancovaných z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava realizuje Zlínský kraj třetí etapu projektu pod názvem „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012 - 2015 - III. etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP NUTS II SM), prioritní osa 4 Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu. Projekt byl předložen v rámci výzvy č.32/2012 ROP NUTS II SM. Realizace projektu bude probíhat v období červenec 2012 až červen 2015 (37 měsíců).

Hlavním cílem projektu je pokračovat v nastavených aktivitách předešlých projektů. Díky realizaci předchozích projektů došlo ke zvýšení úrovně znalostí týkající  se přípravy a realizace projektů. V rámci tohoto projektu je sbnahou tyto získané znalosti dále prohlubovat a i nadále zvyšovat úroveň absorpční kapacity ve Zlínském kraji především se zaměřením na rozvoj budoucí kohezní politiky po roce 2013 a s nastavením priorit Zlínského kraje pro nové programovací období.

 

O projektu:

Dne 28. května 2012 schválila Rada Zlínského kraje předložený projektový záměr a finanční rámec projektu, který byl zaměřen na vytvoření takových podmínek v regionu, které napomohou maximálnímu a především efektivnímu čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU, a to zejména formou vzdělávání všech aktérů na místní a regionální úrovni zapojených do procesu přípravy a následné realizace projektů, poradenstvím a konzultacemi v dané oblasti, zpracováním koncepcí, použitím strategického plánování, realizací pilotních aktivit v rámci regionálních inovačních systémů a využitím nových finančních nástrojů především Evropské investiční banky. Všechny aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení ekonomické vyspělosti regionu, zlepšení jeho konkurenceschopnosti s pozitivním dopadem na životní úroveň jeho obyvatel. Prioritou byla podpora absorpční kapacity regionu v oblasti podnikatelských inovací ve Zlínském kraji včetně posílení komunikace a spolupráce s firmami Zlínského kraje novými nástroji s cílem pomoci s řešením konkrétních problémů firem souvisejících s jejich inovačními aktivitami.

 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.