Ikona portletu II. etapa: Archív veřejných zakázek

 V rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" byly vyhlášeny následující veřejné zakázky malého rozsahu:
 • "Koncepce Integrovaného projektu IVVS ZK", číslo zakázky VZ/2010/3/120/4
  (termín vyhlášení zakázky: 1. září 2010, lhůta pro podání nabídek: 10. září 2010 do 10:00 hodin)
 • Zpracování vyhodnocení vlivů koncepce "Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji" na životní prostředí (SEA), číslo zakázky VZ/2010/3/120/4
  (termín vyhlášení zakázky: 10. listopadu 2010, lhůta pro podání nabídek: 20. prosince 2010 do 12:00 hodin)
 • Zpracování analýzy integrovaných plánů ve městech nad 5 000 obyvatel, číslo zakázky VZ/2011/2/120/1
  (termín vyhlášení zakázky: 13. dubna 2011, lhůta pro podání nabídek: 20. dubna 2011 do 11:00 hodin)
 • Poptávkové řízení na zajištění školení na téma "Veřejná podpora"
  (termín zahájjení poptávkového řízení: 23. května 2011, lhůta pro podání nabídek: 27. května 2011 so 11:00 hodin)
 • "Technicko-ekonomická studie řešení koncových prvků vyrozumívání a varování v ORP Zlínského kraje a řídícího pracoviště v rámci integrovaného projektu Informační vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje", číslo zakázky VZ/2011/3/120/1
  (termín vyhlášení zakázky: 1. července 2011, lhůta pro podání nabídek: 13. července 2011 do 10:00 hodin)
 • Realizace komunikační strategie pro projekt "Inovační vouchery ve Zlínském kraji", číslo zakázky VZ/2011/3/120/3
  (termín vyhlášení zakázky: 15. srpna 2011, lhůta pro podání nabídek: 23. srpna 2011 do 10:00 hodin)
 • Zpracování Strategie rozvoje území Bílých Karpat - Kopanic, číslo zakázky VZ/2011/2/120/2
  (termín vyhlášení zakázky: 12. září 2011, lhůta pro podání nabídek: 21. září 2011 do 10:00 hodin)
 • Propagační materiály ke "Strategii rozvoje venkova ve Zlínském kraji", číslo zakázky VZ/2011/2/120/3
  (termín vyhlášení zakázky: 27. září 2011, lhůta pro podání nabídek: 5. října 2011 do 12:00 hodin)
 • "Zpracování a tisk knihy a zpracování filmové dokumentace o revitalizaci budov 14. a 15. v bývalém areálu firmy Baťa", číslo zakázky VZ/2011/3/120/4
  (termín vyhlášení zakázky: 11. listopadu 2011, lhůta pro podání nabídek: 21. listopadu 2011 do 10:00 hodin)

Ikona portletu II. etapa: Archív veřejných zakázek

Poptávkové řízení na zajištění školení na téma "Veřejná podpora" (23. 5. 2011 - 27. 5. 2011)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje, zahájil dne 23. května 2011 poptávkové řízení pro podání cenových kalkulací na zajištění školení na téma "Veřejná podpora s předpokládanou cenou do 100 tis. Kč bez DPH. Poptávkové řízení je realizováno v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků ROP SM.

Veřejná zakázka malého rozsahu: "Koncepce Integrovaného projektu IVVS ZK", č. VZ/2010/3/120/4

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje, vyhlásil dne 1. září 2010 výzvu k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování "Koncepce Integrovaného projektu IVVS Zlínského kraje", číslo zakázky VZ/2010/3/120/4. Zakázka je realizována v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlísnkého kraje 2007-2013".

Archív veřejných zakázek uskutečněných v rámci II. etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013"

 V rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" byly vyhlášeny následující veřejné zakázky malého rozsahu: "Koncepce Integrovaného projektu IVVS ZK", číslo zakázky VZ/2010/3/120/4 (termín vyhlášení zakázky: 1. září 2010, lhůta pro podání nabídek: 10. září 2010 do 10:00 hodin) Zpracování vyhodnocení vlivů koncepce "Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji" na životní prostředí (SEA),...