Ikona portletu II. etapa: Vzdělávací aktivity

Pořádání kurzů, seminářů a školení, workshopů se zaměřením na strategické plánování, PPP projekty a projektový management byly jednou z dalších aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 -2013 - II. etapa".

V rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013" proběhly následující školení, semináře a workshopy (více na ..Kalendář akcí / archív akcí) :

 

 

Ikona portletu II. etapa: Vzdělávací aktivity

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" - Zrealizované vzdělávací aktivity

Pořádání kurzů, seminářů a školení, workshopů se zaměřením na strategické plánování, PPP projekty a projektový management byly jednou z dalších aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 -2013 - II. etapa".

Školení: "Velká novela zákona o veřejných zakázkách" (Zlín, Interhotel Moskva, 5. 4. 2012)

Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje uspořádal dne 5. dubna 2012 jednodenní školení na téma: "Velká novela zákona o veřejných zakázkách", který je realizován v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 II.etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Téma veřejných zakázek je klíčovou problematikou, se kterou se můžeme setkat nejen při realizaci projektů financovaných ze...

Školení: "Velká novela zákona o veřejných zakázkách" (Zlín, Interhotel Moskva, 22. 3. 2012)

Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje uspořádal dne 22. března 2012 jednodenní školení na téma: "Velká novela zákona o veřejných zakázkách", které bylo realizováno v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 II.etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Téma veřejných zakázek je klíčovou problematikou, se kterou se můžeme setkat nejen při realizaci projektů financovaných ze...

Workshop "Aktuální možnosti financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji" (Zlín, 8. 2. 2012)

Zlínský kraj uspořádal ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest pracovní workshop k aktuálním možnostem financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji, který se uskutečnil dne 8. února 2012 v sídle Zlínského kraje. Workshop byl primárně zaměřen na zvýšení informovanosti a povědomí o vyhlášených výzvách k podpoře regenerace brownfields. Vzhledem k tomu, že byl workshop realizován v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje...

Informační seminář: "Inovační vouchery Zlínského kraje" (Zlín, Podnikatelské inovační centrum - Školící a prezentační centrum, 15. 11. 2011)

Dne 15. listopadu 2011 se ve Zlíně v budově Podnikatelského inovačního centra uskutečnil informační seminář k možnostem podpory spolupráce díky Inovačním voucherům Zlínského kraje. Svoji nabídku spolupráce na semináři představili zástupci vysokých škol, jejichž služby mohou podnikatelé s využitím inovačních voucherů Zlínského kraje nakoupit. Součástí semináře byly také individuální konzultace záměrů spolupráce s představiteli jednotlivých vysokých škol. Seminář byl bezplatný.

Školení: "Zvýšení povědomí měst a obcí o problematice veřejné podpory a fungování registru de minimis" (Zlín, 3. 11. 2011)

Dne 3. listopadu 2011 uspořádal Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje jednodenní školení na téma: "Zvýšení povědomí měst a obcí o problematice veřejné podpory a fungování registru de minimis", který byl realizován v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Cílem školení bylo informování měst a obcí o povinnostech...

Školení: "Veřejná podpora" (II. blok: Zlín, Interhotel Moskva Zlín, 8. 9. 2011)

Dne 8. září 2011 uspořádal Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje druhý blok školení na téma: "Veřejná podpora", který byl realizován v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Hlavním cílem školení bylo komplexní pojetí problematiky veřejné podpory tak, aby účastníci získali ucelený přehled o veřejné podpoře obecně, ale...

Seminář pro představitele obcí Zlínského kraje (Zlín, 15. 8. 2011)

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje uspořádal dne 15. srpna 2011 odborný seminář pro představitele obcí Zlínského kraje s cílem seznámit představitele obcí s aktuálními tématy, vysvětlit a objasnit informace z oblasti komplexních pozemkových úprav, územních plánů, efektivního hospodaření v obcích aj. Vzhledem k tomu, že byl seminář realizován v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 II.etapa“ spolufinancovaného z prostředků Regionálního...

Dvoudenní školení: "Veřejná podpora" (I. blok: Hotel Rusava, 28. - 29. 6. 2011)

Ve dnech 28. až 29. června 2011 uspořádal Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje první blok dvoudenního školení na téma: "Veřejná podpora", který byl realizován v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků Regionálního oepračního programu regionu soudržnosti Střední Morava. Hlavním cílem školení bylo komplexní pojetí problematiky veřejné podpory tak, aby účasntíci získali ucelený přehled o...

Workshop: "Programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací malých a středních podniků" (Zlín, 17. 5. 2011)

Zlínský kraj ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem s.r.o., Technologickým centrem AV ČR (TC AV ČR), Technologickou agenturou ČR (TA ČR), Asociací inovačního podnikání ČR (AIP ČR) připravili workshop poskytující informace o možnostech financování výzkumných a inovačních projektů. Vzhledem k tomu, že byl workshop realizován v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků ROP NUTS II SM, byla účast na něm...
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 12.
Položek na stránku 10
  2