Ikona portletu II. etapa: Regionální inovační systémy

V návaznosti na naplňování pilotních aktivit Akčního plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje byla v rámci projektu absorpční kapacity realizována část těchto aktivit zaměřených převážně na podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji.

Jednalo se především o regionální inovační systémy (systémy tzv. "inovačních voucherů", poradenství v mezinárodních projektech v oblasti inovací, platforma inovačních konzultantů, pilotní aktivity pro partnerství v mezinárodních projektech..)

Aktuální informace o průběhu realizace této aktivity byly zveřejňovány na Inovačním portálu Zlínského kraje:

Logo Inovační portál Zlínského kraje

Ikona portletu II. etapa: Regionální inovační systémy

Informační seminář: "Inovační vouchery Zlínského kraje" (Zlín, Podnikatelské inovační centrum - Školící a prezentační centrum, 15. 11. 2011)

Dne 15. listopadu 2011 se ve Zlíně v budově Podnikatelského inovačního centra uskutečnil informační seminář k možnostem podpory spolupráce díky Inovačním voucherům Zlínského kraje. Svoji nabídku spolupráce na semináři představili zástupci vysokých škol, jejichž služby mohou podnikatelé s využitím inovačních voucherů Zlínského kraje nakoupit. Součástí semináře byly také individuální konzultace záměrů spolupráce s představiteli jednotlivých vysokých škol. Seminář byl bezplatný.

Žádost o inovační voucher (26. 10. 2011 - 6. 1. 2012)

Ode dne 26. října 2011 byl zahájen příjem žádostí o inovační voucher ve Zlínském kraji. V tento den zde byla zveřejněna dokumentace pro všechny žadatele o inovační voucher. Žádosti bylo možné předkládat až do 6. ledna 2012.

Workshop: "Programy na podporu aplikovaného výzkumu a inovací malých a středních podniků" (Zlín, 17. 5. 2011)

Zlínský kraj ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem s.r.o., Technologickým centrem AV ČR (TC AV ČR), Technologickou agenturou ČR (TA ČR), Asociací inovačního podnikání ČR (AIP ČR) připravili workshop poskytující informace o možnostech financování výzkumných a inovačních projektů. Vzhledem k tomu, že byl workshop realizován v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků ROP NUTS II SM, byla účast na něm...

Workshop: Financování výzkumných a inovačních projektů, mezinárodní spolupráce (Zlín, budova Podnikatelského inovačního centra, 10. 11. 2010)

Zlínský kraj ve spolupráci s Technologickým inovačním centrem s.r.o., Technologickým centrem AV ČR (TC AV ČR) a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO ČR) uspořádal dne 10. listopadu 2010 od 9:30 hodin v Podnikatelském inovačním centru (Vavrečkova 5262, Zlín 760 01) workshop se zaměřením na informace o možnostech financování výzkumných a inovačních projektů z fondů EU. Návštěvníci měli možnost získat informace o komunitárních programech 7. rámcového programu a rámcovém programu...

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa" - Regionální inovační systémy

V návaznosti na naplňování pilotních aktivit Akčního plánu Regionální inovační strategie Zlínského kraje byla v rámci projektu absorpční kapacity realizována část těchto aktivit zaměřených převážně na podporu inovačního podnikání ve Zlínském kraji.