Ikona portletu II. etapa: Propagační aktivity

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 11. 12. 2012): "Druhá etapa projektu na podporu absorpční kapacity je ukončena"

Zlínský kraj realizoval v období červenec 2010 až červen 2012 z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen „ROP NUTS II SM“) projekt „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 – 2013 – II. etapa“. Hlavním cílem projektu bylo realizovat aktivity, které podpoří a zefektivní pomoc při čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU, konkrétně z ROP NUTS II SM a napomohou tak celkovému rozvoji regionu Zlínského kraje...

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 29. 6.2012): "Brownfields ve Zlínském kraji mají novou webovou aplikaci"

Ve spolupráci s oddělením informatiky Odboru Kanceláře ředitele byla v červnu 2012 vytvořena nová webová mapová aplikace „Brownfields ve Zlínském kraji“ využívající mapové služby ArcGIS serveru.

Workshop "Aktuální možnosti financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji" (Zlín, 8. 2. 2012)

Zlínský kraj uspořádal ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest pracovní workshop k aktuálním možnostem financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji, který se uskutečnil dne 8. února 2012 v sídle Zlínského kraje. Workshop byl primárně zaměřen na zvýšení informovanosti a povědomí o vyhlášených výzvách k podpoře regenerace brownfields. Vzhledem k tomu, že byl workshop realizován v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje...

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest zná vítěze soutěže Investor roku 2010 a Podnikatelská nemovitost roku 2010

Stejně jako v předchozím roce se Zlínský kraj podílel na nominaci podnikatelských nemovitostí a regenerovaných brownfieldů ve Zlínském kraji v rámci jedenáctého ročníku soutěže „Investor 2010 a Podnikatelská nemovitost roku 2010“, kterou připravila Agentura CzechInvest ve spolupráci se sdružením pro zahraniční investice – AFI a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Tisková zpráva (http://gis.kr-zlinsky.cz, http://abskap.kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz): "Pozvánka na seminář Brownfields ve Zlínském kraji (Zlín, 29. 9. 2011)"

Zlínský kraj Vás srdečně zve na odborný seminář na téma „Brownfields ve Zlínském kraji“, který je uspořádán pod záštitou statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše. Seminář se uskuteční dne 29. září 2011 v 9:00 hodin v sídle Zlínského kraje a je primárně zaměřen na přenos zkušeností při přípravě a realizaci projektů regenerace brownfields v kraji.

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 30. 6. 2011): "Veřejné projednání Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji"

Odbor strategického rozvoje kraje Krajského úřadu Zlínského kraje zveřejňuje informaci o konání veřejného projednání dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návrhu koncepce STRATEGIE ROZVOJE VENKOVA VE ZLÍNSKÉM KRAJI včetně Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.

Tisková zpráva (www.kr-zlinsky.cz / aktuality, 30. 5. 2011): "Zlínský kraj se představil zahraničním investorům"

Zlínský kraj se účastnil ve dnech 24. až 25. května 2011 šestého ročníku veletrhu investičních příležitostí Real Vienna 2011, který se konal ve Vídni a byl určen především pro zástupce realitních investičních fondů, investiční instituce, architekty a projektanty, zástupce regionální samosprávy, obchodní komory a poskytovatele služeb v oblasti nemovitostí ze zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Veletrh představuje prezentaci investičních a komerčních projektů, které jsou nabízeny jak...

Článek (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 20. 4. 2011): " Zlínský kraj na veletrhu Urbis Invest 2011 v Brně (Brno, 12. - 16. 4. 2011)

Stejně jako v předchozích letech tak i v letošním roce se Zlínský kraj účastnil ve dnech 12. až 16. dubna 2011 mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Urbis Invest 2011, který se konal v areálu brněnského výstaviště souběžně s Mezinárodním veletrhem komunálních technologií a služeb Urbis Technologie a se Stavebním veletrhem Brno. Veletrh Urbis Invest představuje unikátní prezentaci vhodných ploch a objektů pro investory včetně rozvojových projektů...

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 21. 3. 2011): "Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji má zpracováno Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji má v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracováno Vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA), jejímž zpracovatelem je RNDr. Alexander Skácel, CSc. Tato aktivita byla hrazena z rozpočtu druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků ROP Střední Morava.

Tisková zpráva (http://abskap.kr-zlinsky.cz, http://www.kr-zlinsky.cz, 11. 1. 2011): "Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji v roce 2011"

Dne 11. ledna 2011 byla vyhlásil Zlínský kraj výzvu k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory v rámci Podprogramu podpory předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields ve Zlínském kraji (referenční číslo PF03-11). Informace o vyhlášené výzvě byly zveřejněny také na portálu Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz) v sekci "Dotace a granty".
Je zobrazeno 1 - 10 položek z celkového počtu 12.
Položek na stránku 10
  2