Ikona portletu Propagace brownfields ve Zlínském kraji

Brownfields ve Zlínském kraji mají své propagační materiály

Hlavním záměrem Zlínského kraje vyplývajícím ze zpracované "Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji" je podpořit revitalizaci starých nevyužívaných popř. málo využívaných kapacit po průmyslové, resp. zemědělské činnosti, zvýšit povědomí o problematice brownfields a zájem potenciálních investorů o znovuvyužití brownfields prostřednictvím aktivního marketingu. Aktivity vedoucí k propagaci problematiky brownfields jako takové a také lokalit jsou realizovány v rámci druhé i navazující třetí etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje" spolufinancovaného z prostředků ROP NUTS II SM.

Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje, připravil ve spolupráci se Studiem 6.15. spol.s.r.o. propagační materiály k problematice brownfields ve Zlínském kraji, které budou bezplatně distribuovány městům a obcím Zlínského kraje, odborné veřejnosti a specialistům v oblasti brownfields, např.Agentuře CzechInvest, Krajské hospodářské komoře atd., potenciálním investorům a zájemcům o brownfields ve Zlínském kraji a v neposlední řadě vlastníkům brownfields ve Zlínském kraji.

K aktivní propagaci zmapovaných a vyhodnocených lokalit brownfields s rozlohou nad půl hektaru poslouží katalog brownfields, brožura, nástěnná mapa brownfields, letáky pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje a vlastníky brownfields, CD s dokumentem „Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji". Veškeré aktivity zaměřené na propagaci brownfields ve Zlínském kraji sjednocuje jednotný vizuální styl, včetně logotypu.
 
Vytvořené propagační materiály budou využívány na odborných konferencích, veletrzích a seminářích s cílem zvýšit povědomí a zaangažování nových subjektů do problematiky brownfields a následně tak minimalizovat počet brownfields ve Zlínském kraji.
Nejbližší příležitostí k prezentaci brownfields ve Zlínském kraji byla účast na veletrhu Real Vienna 2010, který proběhl od 18. do 20. května 2010 ve Vídni. Další možností v  roce 2010 byl veletrh Urbis Invest 2010, který se uskutečnil ve dnech 13. až 17. září 2010 v Brně.
 
Příprava a dodávka propagačních materiálů byla realizována v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 I.etapa" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.
 

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.