Ikona portletu Metodický a porad. servis pro vlast. a zájemce o využití brownfields v ZK

Zlínský kraj zajišťuje pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji poradensko metodický servis v rámci naplňování priorit a opatření vyplývajících ze zpracované Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji s cílem minimalizovat počet lokalit brownfields a usnadnit vlastníkům brownfields cestu k revitalizaci těchto lokalit.

Oddělení absorpční kapacity Odboru strategického rozvoje kraje zajišťuje pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji bezplatný poradenský, metodický a asistenční servis.

Hlavním cílem je navázání užší odborné spolupráce, koordinace a podpora aktivit v oblasti řešení problematiky brownfields:

  • Správa, aktualizace a rozšiřování databáze brownfields ve Zlínském kraji, která je přístupná veřejnosti i potenciálním zájemcům na webových stránkách kraje
  • Aktivní marketing ve smyslu zvyšování povědomí a zaangažování nových subjektů do problematiky regenerace brownfields, prezentace výstupů a výsledků kraje a jeho přístupu k řešení problematiky brownfields v kraji včetně propagace lokalit prostřednictvím zpracovaných propagačních materiálů na odborných konferencích, seminářích, veletrzích investičních příležitostí
  • Bezplatný poradensko-metodický servis spočívající v poskytování bližších informací k problematice brownfields ve Zlínském kraji, nalezení vhodných dotačních zdrojů na financování revitalizace brownfields a vytipování vhodných lokalit brownfields pro podnikání dle konkrétních požadavků potenciálních investorů a zainteresovaných subjektů.
V případě zájmu o bližší informace k brownfields ve Zlínském kraji se můžete obracet konkrétně na Ing. Ivanu Habartovou na telefonním čísle +420 577 043 419, nebo emailu: ivana.habartova@kr-zlinsky.cz.
 

Ikona portletu Přehled metodické podpory

Výzva č. 33/2012 - 2.4 Podpora podnikání v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

Dne 11. června 2012 vyhlásil Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Výzvu č. 33 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání.

Výzva č. 29/2012 2.2.9 Integrovaný plán ve městech nad 5 000 obyvatel v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

Dne 9. ledna 2012 vyhlásil Úřad regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Výzvu č. 29 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava k předkládání Konceptů v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.9 Integrovaný plán pro města nad 5 000 obyvatel.

Dotace na podnikatelské nemovitosti - nová výzva do programu Nemovitosti v rámci operačního programu Podnikání a inovace

Dne 4. ledna 2012 byla v rámci operačního programu Podnikání a inovace vyhlášena nová výzva k předkládání žádostí v programu Nemovitosti.

Podpora revitalizace brownfields ve Zlínském kraji

Trápí Vás ve Vašem okolí staré nevyužívané, popřípadě málo využívané plochy a objekty, takzvané brownfieldy? Chtěli byste těmto lokalitám najít nové využití a nevíte, co pro to udělat a na koho se obrátit? Víte, proč je důležité se lokalitami brownfields zabývat?

Konzultační den k ROP 2.4 Podpora podnikání - rady a tipy pro váš Koncept (Přerov - Hotel JANA, 20. 10. 2010)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava připravil pro žadatele a všechny zájemce konzultační den pro připravované Koncepty v rámci vyhlášené podoblasti podpory 2.4 Podpora podnikání. Konzultační den se konal dne 20. října 2010 v hotelu Jana v Přerově.

Prezentace ze semináře k podoblasti podpory 2.4 Podpora podnikání

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava připravil pro zájemce o dotaci z podoblasti podpory 2.4 Podpora podnikání v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava tři semináře: 1. září 2010 ve Zlíně, 2. září 2010 v Olomouci a 3. září 2010 v Jeseníku.

Výzva č. 21/2010 2.4 Podpora podnikání v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, dokumentace k výzvě

Podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje mají nyní novou příležitost za evropské peníze efektivně využít a přeměnit stávající nevyužívané a chátrající plochy, tzv. "brownfields", a realizovat zde svůj podnikatelský záměr. Umožňuje to Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášená výzva k předkládání Konceptů v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.4 Podpora podnikání.

Možnosti financování regenerace brownfields ve Zlínském kraji v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

V rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava se mohou zájemci, resp. žadatelé se svým záměrem ucházet o podporu na revitalizaci lokalit brownfields v rámci oblasti podpory 2.4 Podpora podnikání.

Metodický a poradenský servis pro vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji

Zlínský kraj zajišťuje pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji poradensko metodický servis v rámci naplňování priorit a opatření vyplývajících ze zpracované Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji s cílem minimalizovat počet lokalit brownfields a usnadnit vlastníkům brownfields cestu k revitalizaci těchto lokalit.