Ikona portletu Metodický a porad. servis pro vlast. a zájemce o využití brownfields v ZK

Zlínský kraj zajišťuje pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji poradensko metodický servis v rámci naplňování priorit a opatření vyplývajících ze zpracované Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji s cílem minimalizovat počet lokalit brownfields a usnadnit vlastníkům brownfields cestu k revitalizaci těchto lokalit.

Oddělení absorpční kapacity Odboru strategického rozvoje kraje zajišťuje pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji bezplatný poradenský, metodický a asistenční servis.

Hlavním cílem je navázání užší odborné spolupráce, koordinace a podpora aktivit v oblasti řešení problematiky brownfields:

  • Správa, aktualizace a rozšiřování databáze brownfields ve Zlínském kraji, která je přístupná veřejnosti i potenciálním zájemcům na webových stránkách kraje
  • Aktivní marketing ve smyslu zvyšování povědomí a zaangažování nových subjektů do problematiky regenerace brownfields, prezentace výstupů a výsledků kraje a jeho přístupu k řešení problematiky brownfields v kraji včetně propagace lokalit prostřednictvím zpracovaných propagačních materiálů na odborných konferencích, seminářích, veletrzích investičních příležitostí
  • Bezplatný poradensko-metodický servis spočívající v poskytování bližších informací k problematice brownfields ve Zlínském kraji, nalezení vhodných dotačních zdrojů na financování revitalizace brownfields a vytipování vhodných lokalit brownfields pro podnikání dle konkrétních požadavků potenciálních investorů a zainteresovaných subjektů.
V případě zájmu o bližší informace k brownfields ve Zlínském kraji se můžete obracet konkrétně na Ing. Ivanu Habartovou na telefonním čísle +420 577 043 419, nebo emailu: ivana.habartova@kr-zlinsky.cz.
 

Ikona portletu Přehled metodické podpory

Metodický a poradenský servis pro vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji

Zlínský kraj zajišťuje pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji poradensko metodický servis v rámci naplňování priorit a opatření vyplývajících ze zpracované Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji s cílem minimalizovat počet lokalit brownfields a usnadnit vlastníkům brownfields cestu k revitalizaci těchto lokalit.

Oddělení absorpční kapacity Odboru strategického rozvoje kraje zajišťuje pro zástupce měst a obcí Zlínského kraje, vlastníky a zájemce o využití brownfields ve Zlínském kraji bezplatný poradenský, metodický a asistenční servis.

Hlavním cílem je navázání užší odborné spolupráce, koordinace a podpora aktivit v oblasti řešení problematiky brownfields:

  • Správa, aktualizace a rozšiřování databáze brownfields ve Zlínském kraji, která je přístupná veřejnosti i potenciálním zájemcům na webových stránkách kraje
  • Aktivní marketing ve smyslu zvyšování povědomí a zaangažování nových subjektů do problematiky regenerace brownfields, prezentace výstupů a výsledků kraje a jeho přístupu k řešení problematiky brownfields v kraji včetně propagace lokalit prostřednictvím zpracovaných propagačních materiálů na odborných konferencích, seminářích, veletrzích investičních příležitostí
  • Bezplatný poradensko-metodický servis spočívající v poskytování bližších informací k problematice brownfields ve Zlínském kraji, nalezení vhodných dotačních zdrojů na financování revitalizace brownfields a vytipování vhodných lokalit brownfields pro podnikání dle konkrétních požadavků potenciálních investorů a zainteresovaných subjektů.
V případě zájmu o bližší informace k brownfields ve Zlínském kraji se můžete obracet konkrétně na Ing. Ivanu Habartovou na telefonním čísle +420 577 043 419, nebo emailu: ivana.habartova@kr-zlinsky.cz.
 
Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.