Ikona portletu II. etapa: Zpracované strategické dokumenty

Koncepce: "Strategie rozvoje cestovního ruchu území Bílých Karpat - Kopanic"

Strategie rozvoje cestovního ruchu území Bílých Karpat - Kopanic byla zpracována v rámci druhé etapy projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava, prioritní osa 4 Technická pomoc, oblast podpory 4.2 Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu.

Studie: "Analýza připravenosti integrovaných plánů ve městech nad 5 000 obyvatel"

Analýza připravenosti integrovaných plánů ve městech nad 5 000 obyvatel byla zpracována v rámci druhé etapy projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje v období 2007-2013“, spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Projekt: "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013 - II. etapa" - Zpracované strategické dokumenty, koncepce

Zpracování strategií, koncepcí a analýz nezbytných k rozvoji regionu bylo jednou z důležitých aktivit, které Zlínský kraj, odbor strategického rozvoje kraje realizoval v rámci projektu "Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007 - 2013 - II. etapa".