Ikona portletu Články

Článek (http://abskap.kr-zlinsky.cz, 20. 4. 2011): " Zlínský kraj na veletrhu Urbis Invest 2011 v Brně (Brno, 12. - 16. 4. 2011)

Stejně jako v předchozích letech tak i v letošním roce se Zlínský kraj účastnil ve dnech 12. až 16. dubna 2011 mezinárodního veletrhu investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Urbis Invest 2011, který se konal v areálu brněnského výstaviště souběžně s Mezinárodním veletrhem komunálních technologií a služeb Urbis Technologie a se Stavebním veletrhem Brno. Veletrh Urbis Invest představuje unikátní prezentaci vhodných ploch a objektů pro investory včetně rozvojových projektů podporujících inovační aktivity podnikatelů v jednotlivých regionech z ČR i z jiných států střední a východní Evropy. Na jednom místě se tak setkali zástupci krajů, obcí a státních organizací, čeští i zahraniční podnikatelé a potenciální investoři.

Zástupci Zlínského kraje představili podnikatelům i široké veřejnosti rozvojové příležitosti ve Zlínském kraji nabídkou podnikatelských nemovitostí a podpůrných služeb pro podnikání. Ústředním tématem prezentace Zlínského kraje na stánku o ploše 15 m2 byla Strategická průmyslová zóna Holešov a zmapované lokality starých nevyužívaných, popř. málo využívaných areálů, tzv. brownfields. Dále byly prezentovány aktivity Zlínského kraje, regionální sítě vědeckotechnických parků a podnikatelských inkubátorů (Inovační infrastruktura Zlínského kraje) a Kontaktního centra pro východní trhy v oblasti podpory inovací a podnikání.

 
 
BF_Veletrh Urbis Invest 2011_1 (12.-16.4.2011 BF_Veletrh Urbis Invest 2011_2 (12.-16.4.2011 BF_Veletrh Urbis Invest 2011_3 (12.-.16.4.2011

 
 
BF_Veletrh Urbis Invest 2011_4 (12.-.16.4.2011 BF_Veletrh Urbis Invest 2011_5 (12.-.16.4.2011 BF_Veletrh Urbis Invest 2011_6 (12.-.16.4.2011
 
Brownfields ve Zlínském kraji byly na tomto veletrhu představeny již podruhé, a to prostřednictvím propagačních materiálů, zejména katalogu brownfields, letáků k databázi brownfields ve Zlínském kraji, brožur k záměrům Zlínského kraje týkajícím se řešení problematiky brownfields a CD.
 
V kontextu stanovených cílů zpracované Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji dochází prostřednictvím aktivního marketingu a propagace těchto lokalit ke zvyšování povědomí o problematice brownfields ve Zlínském kraji, zvýšení zájmu investorů o znovuvyužití brownfields, což vede k revitalizaci těchto ploch či objektů, minimalizaci jejich počtu a následně ke zlepšení celkového obrazu Zlínského kraje, rozšíření příležitostí pro podnikatele a tedy i nárůstu ekonomických aktivit, pracovních možností a zlepšování životního prostředí v revitalizovaných oblastech.
 
Propagační materiály brownfields ve Zlínském kraji budou využívány i na dalších veletrzích investičních příležitostí, např. Real Vienna 2011, seminářích, odborných konferencích a akcích obdobného charakteru.
 
Zpracování propagačních materiálů včetně aktivit vedoucích k podpoře regenerace brownfields ve Zlínském kraji jsou realizovány v rámci projektu „Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007-2013" spolufinancovaného z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

 

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.