Ikona portletu Archív akcí

Dvoudenní seminář: "Strategické plánování pro Krajský úřad Zlínského kraje" (Kroměříž, Penzion Černý Orel, 23. - 24. 5. 2012)

Zlínský kraj, Odbor strategického rozvoje kraje uspořádal pro zaměstnance Krajského úřadu Zlínského kraje dvoudenní seminář na téma "Strategické plánování pro Krajský úřad Zlínského kraje", který se uskutečnil ve dnech 23. – 24. května 2012 v Kroměříži. Seminář byl určen pro zaměstnance úřadu, kteří se danou problematikou strategického plánování věcně zabývají, a kteří tak mohou nabyté vědomosti aplikovat a zúročit v praxi. Seminář byl realizován v rámci projektu "Projekt technické asistence ROP - Kohezní politika 2014+" spolufinancovaného z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava.

Seminář byl zaměřen na strategické plánování a řízení  i aplikaci strategického plánování ve veřejné správě (specifika a aspekty strategického plánování a řízení ve veřejné správě, metody strategického řízení, koncepční dokumenty a přístupy k jejich tvorbě). Nedílnou součástí semináře byůy ukázky dobré praxe a praktické aplikace.
V rámci programu byly rozvedeny vazby mezi strategickým plánováním kraje a obcí a role ORP ve strategickém plánování kraje a současně byla věnována větší pozornost postupům specifickým pro kraje a metodám k zachycení vnitrokrajských rozdílů.
 

Dvoudenního semináře se celkem zúčastnilo 24 osob z řad zaměstnanců Krajského úřadu Zlínského kraje, kteří se danou problematikou strategického plánování věcně zabývají, a kteří tak mohou nabyté vědomosti aplikovat a zúročit v praxi.
 
 

Dodavatelem školení byla společnost GaREP spol. s.r.o.
 
Dvoudenní seminář: "Strategické plánování pro Krajský úřad Zlínského kraje" (Kroměříž Dvoudenní seminář: "Strategické plánování pro Krajský úřad Zlínského kraje" (Kroměříž
Dvoudenní seminář: "Strategické plánování pro Krajský úřad Zlínského kraje" (Kroměříž Dvoudenní seminář: "Strategické plánování pro Krajský úřad Zlínského kraje" (Kroměříž
 

Stránky: 1  2  

Průměr (0 Hlasů)
Průměrné hodnocení je 0.0 hvězdiček z 5.